Gymnastiekagenda

Algemene Leden Vergadering
Waar en wanneer? Dinsdag 15 mei 2018
20:00 - 21:00
Clubgebouw De Laene, bestuurskamer 2
Wat?

Alle leden vanaf 18 jaar en ouders van minderjarige leden zijn welkom op onze jaarlijkse ledenvergadering waar lopende zaken 2017/2018 aan de orde komen. Ook koppelen we de uitkomsten van de leden enquête terug en kijken we alvast vooruit naar het volgende seizoen.