Gymnastiekagenda

Algemene Leden Vergadering
Waar en wanneer? Dinsdag 14 mei 2019
20:00 - 21:00
Clubgebouw De Laene, bestuurskamer 2
Wat?

Alle leden vanaf 18 jaar en ouders van minderjarige leden zijn welkom op onze jaarlijkse ledenvergadering waar lopende zaken 2018/2019 aan de orde komen en we alvast vooruit kijken naar het volgende seizoen.