Gymnastiekagenda

ALV afd. Gymnastiek
Waar en wanneer? Dinsdag 6 mei 2014
19:30 - 20:00
Clubgebouw Kerklaan
Wat?

Algemene Leden Vergadering (ALV), afd. Gymnastiek.
 

Agenda:

 1. Opening
   
 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
  Jaarverslag/terugblik 2013-2014
   
 3. Notulen jaarvergadering 2013 (d.d. 2 juni 2013)
   
 4. Realisaties en begrotingen
  Realisatie 2012-2013
  Lopende seizoen 2013-2014
  Komende seizoen 2014-2015
   
 5. Contributie 2014-2015
   
 6. Bestuursverkiezing
  Marike Smit wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter en zal hiermee voorzitter a.i. Pol Knops vervangen.
  Van het huidige bestuur is Wijnand Groot Koerkamp aftredend en niet herkiesbaar.
  De overige bestuursleden zijn herkiesbaar.

  Kandidaten alsmede tegenkandidaten kunnen schriftelijk aangemeld worden voor aanvang van de vergadering, gesteund door een ondertekende verklaring van minimaal 5 stemgerechtigde leden.
   
 7. Voornemens en agenda seizoen 2014-2015
   
 8. Rondvraag
   
 9. Sluiting


  Contact: info.gymnastiekvoorwaarts@gmail.com