ALV Gymnastiek 9 mei 01-05-2017, door MB


Dinsdag 9 mei 2017 om 20.00 uur
Locatie: bestuurskamer 2 clubgebouw De Laene

Alle leden vanaf 18 jaar en ouders van minderjarige leden zijn welkom op onze jaarlijkse ledenvergadering waar realisatie van 2015/2016 en lopende zaken 2016/2017 aan de orde komen. Ook koppelen we de uitkomsten van de leden enquête terug en kijken we alvast vooruit naar het volgende seizoen.

AGENDA

  • Opening en welkom (Marike)
  • Mededelingen uit het bestuur en ingekomen stukken (Bianca)
  • Jaarverslag + terugkoppeling enquête (Marike) – bijlage ter tafel
  • Realisaties en begrotingen (Stef)
  • Contributie nieuwe seizoen (Stef)
  • Invulling leiding (Marike)
  • Invulling bestuur (Marike)
  • Voornemens en agenda nieuwe seizoen (Marike)
  • Rondvraag (Marike)
  • Sluiting (Marike)