Einduitvoering 'Voorwaarts op reis' 07-06-2018, door CdB

Op zaterdag 30 juni 2018 sluiten we het seizoen af met een spetterende eindshow 'Voorwaarts op reis' in de grote zaal van Sporthal Jachtlust. Alle jeugdgroepen (dans, gym, ballet, turnen, streetdance) van de afdeling Gymnastiek verzorgen een optreden dat aansluit bij het thema.

Entree
U bent van harte welkom om deze show bij te wonen!
Aanvang: 18.00 uur (zaal open om 17.45 uur).
De entree is EUR 2,50 voor iedereen van 16 jaar e.o.
Kaartjes zijn in de voorverkoop verkrijgbaar op woensdag 20 juni van 18.00-19.00 uur of op donderdag 21 juni van 18.30-20.00 uur in de Multizaal.

Hulpouders
Om alles in goede banen te leiden hebben we weer hulpouders nodig.
Aanmelden hiervoor kan via de mail info.gymnastiekvoorwaarts@gmail.com

Meer informatie
De leden worden geïnformeerd in de lessen en via de mail.