Lesrooster 2018-2019 22-06-2018, door CdB

Het lesrooster voor 2018-2019 is definitief en gecommuniceerd aan alle leden. Er zijn, voornamelijk in de jeugdlessen, wat aanpassingen doorgevoerd in de verdeling van de groepen en tijdstippen. Zo zijn er 2 groepen peutergym, zijn de turngroepen verplaatst naar de donderdag, is de verdeling van de dansgroepen iets veranderd en hopen we te kunnen starten met 2 balletgroepen, een groep van 4-6 jaar en een groep van 6 jaar en ouder. De leeftijd en het niveau kunnen hiermee beter op elkaar afgestemd worden. Interesse voor de balletgroep 4-6 jaar en/of andere vragen over het lesrooster horen wij graag via info.gymnastiekvoorwaarts@gmail.com

Start nieuwe seizoen
Volgende week zijn de laatste lessen van het seizoen en natuurlijk de Einduitvoering 'Voorwaarts op reis' op zaterdag 30 juni, waarna we zaterdag 1 september 2018 met een heuse Obstacle Gym het nieuwe seizoen aftrappen. Houd deze datum alvast vrij in de agenda, meer informatie volgt t.z.t.

We wensen jullie allen alvast een hele fijne zomer!
Bestuur Voorwaarts Gymnastiek


lesrooster_2018_2019.pdf