Algemene Ledenvergadering 2019 14-05-2019, door MB


Wij nodigen alle leden (en ouders van jeugdleden) van de afdeling Handbal van S.V. Voorwaarts uit om naar de Algemene Leden Vergadering te komen.


Woensdag 15 mei 2019

Tijd: 19.30-20.30 uur
Locatie: clubgebouw SV Voorwaarts aan de Kerklaan


AGENDA

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ALV 19 maart 2018
 3. MiViStra Omni – Handbal
 4. Scheidsrechtersleveringsplicht vs. boete
 5. Pilot NHV beach
 6. Begroting
  • Contributie
  • Kledingbijdrage
  • Entreeprijzen
 7. Vragen
 8. Sluiting

agenda_handbal_alv_15_05_2019.pdf