agenda ALV woensdag 21 november 2018 09-11-2018, door Centraal Bestuur

BESTE leden van s.v. Voorwaarts (>18 jaar),

Graag nodigen wij jou uit voor de Algemene Leden Vergadering d.d. woensdag 21 november om 20.00 uur in ons clubgebouw aan De Laene. De stukken liggen vooraf ter inzage.

De agenda:

  1. Opening
  2. Bestuursmededelingenen ingekomen stukken
  3. Goedkeuring (Notulen Algemene Leden Vergadering 23 mei 2018 en Jaarverslag secretaris)
  4. De Cijfers (Begroting versus Realisatie)
  5. Verslag Financiële Commissie
  6. Nieuwe bestuursstructuur; metamorfose clubgebouw; accommodatie (kunstgras en beach)
  7. Rondvraag en Sluiting