Belangrijk: even bijpraten over handbal, clubgebouw, accomm. 20-02-2019, door Algemeen Bestuur

Belangrijk: even bijpraten … 

handbalsucces, clubgebouw/accommodatie, kleding, organisatiestructuur

Beste leden van s.v. Voorwaarts,

Dit keer een wat lang epistel voor op de website en straks in het clubblad (begin maart). Maar neem even de tijd om het te lezen. We kunnen ons namelijk voorstellen dat er veel over onze prachtige vereniging wordt gesproken. We doen er immers toe. Meer dan 2300 leden, veel vrijwilligers, buren, gemeente, collega-verenigingen, etc., etc. We hebben met vele gezamenlijke en tevens verschillende belangen te maken.  En iedereen vindt ergens wel iets van. Maar als er niet over Voorwaarts gesproken wordt, dan moeten we ons pas echt zorgen maken. Wat vangen wij zoal op en waar willen wij op reageren of waar is nuanceren op zijn plaats?

Handbalsucces
Tjonge wat doen de dames 1 van onze afdeling Handbal het goed. En vergeet ook de mensen daaromheen niet: de technische staf, het bestuur, de supportersvereniging, etc. De kans is groot dat “ons cluppie” kan promoveren naar de eredivisie. Onvoorstelbaar knap en die euforie mag wat ons betreft ook de boventoon voeren. Het ‘jonge’ bestuur van de afdeling Handbal probeert alles op goede wijze te organiseren met oog voor de hele afdeling en voor de omni. Daarbij klankborden ze veel met ons, het Algemeen Bestuur, omdat de financiële consequenties groot (kunnen) zijn en wij het komende seizoen waarschijnlijk financieel bij moeten springen. Het is goed om te weten dat het Algemeen Bestuur ook als enige aansprakelijk, tekenbevoegd en verantwoordelijk is. Daarom gaan alle contracten ook via het Algemeen Bestuur.
Ons bereiken soms signalen dat we ‘tegen’ zijn of de ‘boel blokkeren’. Niets is minder waar. Als je zulke prestaties levert en kunt promoveren naar het hoogste niveau, dan moeten we ons uiterste best doen om dat te bewerkstelligen. Maar wel op een verantwoorde wijze. De invulling van het beleid ligt in eerste instantie bij het handbalbestuur en wij denken en sturen mee omdat het geheel complex is. Technische zaken, sponsoring, zaalhuur, financiën, vrijwilligers, betaalde krachten, aandacht andere teams/jeugd, etc., etc. versterken elkaar, maar kunnen ook strijdig zijn. We hebben voorbeelden van andere verenigingen en daar spreken en overleggen we veel mee. Best complex, maar het handbalbestuur doet er alles aan om het e.e.a. goed in te vullen. Daar hebben we grote bewondering voor en we hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt. De eerlijkheid gebied ons te zeggen dat in dit proces ook veel discussies ontstaan buiten de besturen van Voorwaarts om. Iedereen wil zijn of haar steentje bijdragen en heeft een mening. Daar zijn we soms meer druk mee, dan nodig is. Doelstelling is om de ambitie en de breedtesport die Voorwaarts biedt binnen alle afdelingen goed op elkaar af te stemmen, waardoor het sportieve succes en de beleving uiteindelijk de boventoon voert en ons niet in problemen brengt als het in de toekomst wat tegen zit.

Clubgebouw/accommodatie
Tijdens de algemene ledenvergadering in november 2018 toonden we een prachtige animatie over hoe het clubgebouw er uit zou kunnen gaan zien als we een flink bedrag zouden investeren. Over de prachtige uitstraling en functionaliteit oogsten we niets dan lof en enthousiasme. Daarnaast willen we op veld 4 of 5 kunstgras omdat deze velden er bij een beetje regen direct belabberd bij liggen en er dan niet getraind of gevoetbald kan worden. Uiteraard kun je van mening verschillen over de investeringen en prioriteiten. De één vindt het overdreven en ziet wellicht liever (eerst) andere investeringen en de ander gaat het niet ver en snel genoeg. Maar wij, als Algemeen Bestuur hebben nou eenmaal de verantwoordelijkheid om plannen te maken, de wensen van de diverse afdelingen aan te horen en uiteindelijk gedragen beslissingen te nemen, waarbij de continuïteit van onze club gewaarborgd is en blijft. Hierbij geldt als vanzelfsprekend ook dat bij zulke ingrijpende beslissingen de leden goedkeuring moeten geven tijdens een (bijzondere) algemene ledenvergadering.
Tijdens deze ALV gaf de voorzitter ook aan dat het één en ander in een ander daglicht is komen te staan vanwege de gesprekken met de gemeente. De inbreidingsplannen aan de Laene en de wens om alle sportactiviteiten te bundelen aan de Zuiderlaan liggen weer op de gemeentetafel. De burgemeester gaf tijdens de nieuwjaarsreceptie overigens aan dat het met verhuizing niet zo’n vaart zal lopen; maar helemaal uitsluiten kunnen we ook nog niet.
We kunnen daarom twee dingen doen:

  • gewoon onze plannen doorvoeren; 
  • een aangepast plan waar we in ieder geval de komende 10 jaren goed mee verder kunnen (lees een minder forse investering; de “must haves” zoals asbest, keuken, sfeer gaan we sowieso uitvoeren en enkele “want to haves” zoals kunstgras pakken we ook mee).

Ons uitgangspunt is: we blijven aan De Laene, tenzij…! 

Een coöperatieve houding richting de gemeente, waardoor we uiteindelijk samen meer bereiken voor onze leden in een zo optimaal mogelijke sportaccommodatie, is daarom een bewuste en goede keuze.
We zijn dus in gesprek met de gemeente, maar hebben ook als streven om uiterlijk in 2020 onze plannen aan de Laene te realiseren. Het geduld wordt nog even op de proef gesteld, maar reken en vertrouw er op dat we ons best doen en het belang van de omni-vereniging s.v. Voorwaarts zo goed mogelijk behartigen. 

Kleding
Het contract met Sport 2000-Buitink  en Hummel loopt eind dit seizoen af. De afdeling Voetbal is in gesprek gegaan en als Centraal Bestuur hebben we hierin op verzoek van het Voetbalbestuur ook een rol gespeeld.

We hebben echt een fantastische deal kunnen sluiten voor de komende 3 seizoenen. Een prijs- en kwaliteitstechnisch goede inkoop en o.i. een hele mooie nieuwe uitstraling. Aan het begin van het seizoen 2019-2020 spelen ALLE teams in een nieuw tenue van Nike, met ook nieuwe tassen en jassen. Was Hummel dan niet goed meer? Nee integendeel: Hummel was uitstekend, maar we konden voor de afdeling Voetbal een betere deal sluiten. Voor de andere afdelingen blijft het zeer waarschijnlijk “gewoon” Hummel. Dat zal de komende weken duidelijk worden. Dank aan John Buitink van Sport 2000 en aan Simon Rutgers (van Nike) is op zijn plaats.

Is er dan louter voordeel. Ja, op 1 aspect na: de voetbalkousen zijn de komende 3 seizoenen waarschijnlijk geheel oranje (zonder zwarte band). Als het toch nog lukt om dat anders te doen, dan doen we dat. Anders is het een tijdelijke aanpassing van het kledingreglement en kijken we over 3 jaar of het dan wel lukt.

Organisatiestructuur
Zoals eerder aangegeven: we geven onze vereniging een wat andere structuur (met domeinen). Doelstelling is om de functies beter in te kunnen vullen, minder kwetsbaar te zijn, makkelijker over te dragen en meer onderlinge samenhang/uitwisseling/samenwerking tussen de verschillende afdelingen te creëren. Eén en ander is ook tijdens de ALV in november 2018 toegelicht en goedgekeurd

Na een wat lange aanloop komt er nu schot in. Het Centraal Bestuur is Algemeen Bestuur geworden en de domeinen krijgen steeds meer invulling. Bij het ondersteuningsdomein zijn er goede vorderingen op het gebied van sponsoring (beleidsplan en commissie), communicatie (commissie en o.a. nieuwe website) en vrijwilligersbeleid (o.a. goede database, actueel, beleid).

De komende tijd proberen we jullie hiervan op de hoogte te houden.

Zo, dat waren nogal veel woorden. Hopelijk heeft u er doorheen kunnen akkeren. We hadden in ieder geval de behoefte om deze onderwerpen met u te delen omdat er ook wel enige ruis is/was te bespeuren. Een aantal zaken staan nog steeds open, maar binnenkort volgt meer duidelijkheid.

Dank voor uw aandacht en hopelijk tot ziens aan De Laene of in de sporthal.

Met oranje-zwarte-groet,
Algemeen Bestuur