Historisch sportief hoogtepunt bij Voorwaarts 13-03-2019, door Handbal- en Algemeen Bestuur


Dames1 handbal promoveert naar het allerhoogste niveau van Nederland: en nu?

Wat een fantastische prestatie! En zoals de supportersvereniging van de handbal het zo mooi verwoordde: “En dat met een vriendenploeg, met heel veel speelsters gewoon uit Twello.” Wij Voorwaarts-leden en vrijwilligers zijn allemaal heel erg trots op de meiden en dat gaan we vieren. Aanstaande zondag 17 maart tijdens de Hollandse middag aan de Laene. Na het feest gaan we verder op bestuurlijk niveau om dit sportieve hoogtepunt te vertalen naar de toekomst. Wat betekent dit voor onze sportvereniging en onze leden, de speelsters van dames 1, de andere teams, de begroting, de sponsoren? We moeten wel echt aan de bak om op tijd aan de NHV te laten weten wat we willen en kunnen.

Bestuurlijke uitdagingen
Naast de speelsters verdienen "alle mensen daarom heen" ook een groot compliment. Denk aan de trainster, teammanager, de supportersvereniging, de technische commissie en het handbalbestuur. Er is een hele mooie prestatie neergezet. Die euforie mag er zijn. En uiteraard zijn er dan "ineens" andere uitdagingen. Kunnen we het organisatorisch en financieel wel aan? De begroting 2019-2020 van de afdeling Handbal laat op dit moment een enorm tekort zien vanwege hogere uitgaven door eventuele extra trainingsuren, afdracht NHV, trainingskosten, kleding en andere materialen en extra schoonmaakkosten van de sporthal. Het zijn geen vriendenprijsjes. En tegenover die extra uitgaven staan niet "zo maar ineens" hogere inkomsten. We zijn al een tijd bezig om hier goed op te sturen en het Algemeen Bestuur kan besluiten om uiteindelijk, als er een verzoek vanuit het Handbal-bestuur komt, vanuit de "omni-pot" financieel bij te dragen. In gezamenlijk overleg willen we komen tot goede en verantwoordelijke beslissingen.

Even terugkijken
Tot de zomer van 2018 waren de taken en verantwoordelijkheden binnen de afdeling Handbal volgens de structuur, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van het Algemeen Bestuur ‘scheef’ gegroeid. Zo had bijvoorbeeld de Technische Commissie meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden dan alleen het ontwikkelen van het technische beleid en werd er beslist over organisatorische zaken en de begroting van de afdeling Handbal.

Na het vertrek van de toenmalige voorzitter Handbal in de zomer van 2018 heeft het Algemeen Bestuur haar verantwoordelijkheid moeten nemen en een interim-voorzitter aangesteld. In de interim-fase hebben ook de andere bestuursleden hun functie beschikbaar gesteld, alleen de afgevaardigde van de Technische Commissie in het bestuur bleef in functie. Als Algemeen Bestuur hebben we Bianca Alferink voorgedragen om de voorzittersrol op haar te nemen en een nieuw handbalbestuur te vormen. In de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2018 is de benoeming van Bianca aangenomen.

In de afgelopen maanden is gebleken dat er, ondanks de vele gesprekken, een verschil van inzicht is gebleven in visie, beleving en wijze van aansturing tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de Technische Commissie. Op basis van een aantal incidenten heeft de voorzitter van de afdeling Handbal - in overleg met het Algemeen Bestuur - de voorzitter van de Technische Commissie een aantal weken geleden aangegeven te stoppen met de uitvoering van zijn taken. Vervolgens heeft afgelopen week een deel van de Technische Commissie (waaronder de voorzitter) laten weten geen samenwerking te zien met het huidige handbalbestuur en hebben hun functie neergelegd. Een voor alle betrokkenen heel vervelende situatie, zeker op zo'n euforisch moment. 

En nu?
De afgelopen maanden zijn er door het handbalbestuur veel zaken geregeld die jullie wellicht al aan de zijlijn hebben meegekregen. Er is gewerkt aan een nieuwe visie en een technisch beleid 2.0. Er zijn contacten gelegd met diverse netwerken en er komen mooie samenwerkingen tot stand, zoals bijvoorbeeld gastlessen van trainers van andere verenigingen. Er is een nieuwe trainer voor Dames 1 aangesteld en speelsters van eredivisie niveau melden zich spontaan: zij willen bij onze prachtige club handballen. Mooie vooruitzichten. Daarover binnenkort meer. Ook is er door het nieuwe handbalbestuur gesproken met de leden van de seniorenteams en binnenkort gaat het bestuur de verbinding aan met de ouders van de jeugdleden. Alle trainers en begeleiders van de teams komen begin april bij elkaar om kennis te maken met elkaar en samen te werken aan het nieuwe handbalseizoen, de visie en doelstellingen voor de korte en lange termijn.

We gaan ervoor: samen én met een Voorwaarts-hart. Dat Voorwaarts-hart doet pijn op momenten dat we er met een vrijwilliger of een (deel van een) commissie niet uitkomen. Soms zijn er meerdere waarheden en als je daar samen niet uit komt terwijl de trein wel doordendert dan is dat, op zijn zachts gezegd, lastig.