Metamorfose clubgebouw 02-02-2018, door Algemeen

Van de bestuurstafel,

Tijdens de ALV van 22 november jl. heeft het bestuur toestemming gekregen om te investeren in het clubgebouw. Dat is goed nieuws, we kunnen nu daadwerkelijk een vervolg gaan geven aan de metamorfose van het clubgebouw.

Wat is de bedoeling?
Een projectgroep zal het komende half jaar de metamorfose gaan uitwerken en daar ook (!!) uitvoering aan geven. Er is het afgelopen jaar al veel werk verricht, zoals het opstellen van een programma van eisen, gesprekken met de gemeente en andere organisaties.
Het komende half jaar worden alle plannen verder uitgewerkt om samen te komen tot een prachtig sportpark De Laene.

Inmiddels zijn er ook al personen die zich aangemeld hebben voor de projectgroep, dat is al heel fijn! De projectgroep bestaat momenteel uit: Marike Smit, Dick Laverman, Jan Pelgrim en Wilco Huisman.

Als er vragen zijn, of u wilt een idee delen, laat het ons weten!

Met vriendelijke groet,
Projectgroep