Nieuws over de afdeling Handbal 22-04-2019, door Algemeen Bestuur

Vorige maand vierden we feest. Dames 1 van de afdeling Handbal promoveerde naar de Eredivisie. Sportief gezien een historisch hoogtepunt met daardoor ook veel positieve publiciteit voor/over Voorwaarts. In ons artikel op de website d.d. 13 maart complimenteerden we de speelsters, trainster, teammanager, supportersvereniging, technische commissie en het Handbalbestuur. In datzelfde artikel schreven we ook over de uitdagingen op organisatorisch en financieel gebied. M.b.t. dit laatste onderwerp kunnen we (het Handbalbestuur in samenwerking met het Algemeen Bestuur) melden dat we in de afgelopen maand enorme stappen hebben gemaakt. Uiteraard wisten we dat de stap van eerste naar eredivisie financieel de nodige consequenties zou hebben. Denk alleen al aan het verplicht spelen met hars en de enorme schoonmaakkosten die dat met zich mee brengt. Deze kostenpost zou overigens ook bij handhaving in de eerste divisie van toepassing zijn geweest (na 1 jaar dispensatie). Daarnaast vergen nog een aantal andere zaken een hogere investering (denk aan trainer, extra zaalhuur, bondscontributie, etc.). Daartegenover staat de grotere aantrekkingskracht en de mogelijkheid om inkomsten te verhogen. Maar die stijging van inkomsten moet dan wel gerealiseerd worden. We zijn er in de afgelopen maand in geslaagd om de eerste begroting met een tekort van ruim Euro 30.000 terug te brengen naar een in onze ogen verantwoord tekort. De verlaging van het tekort komt o.a. voort uit de goede gesprekken tussen de Gemeente Voorst/De Koepel enerzijds en het Handbal-/Algemeen Bestuur anderzijds, waardoor een (veel) lagere kostenpost op het gebied van de schoonmaakkosten. Daarnaast zijn de sponsorinkomsten verhoogd via bestaande en nieuwe sponsors. Ten aanzien van de nu voorliggende begroting moet wel opgemerkt worden dat er nog een paar uitdagingen liggen (o.a. opzetten van acties om de op dat gebied begrote inkomsten te realiseren). Zoals u zult begrijpen zijn we heel blij dat het bestuur van de afdeling Handbal op dit moment deze begroting kan overleggen. Daardoor kan het Handbalbestuur ook verder op organisatorisch vlak, uiteraard niet alleen voor zowel Dames 1, maar zeer zeker ook voor de gehele afdeling Handbal. De promotie en de bestuurlijke perikelen (samenwerking technische commissie en Handbalbestuur, zie ook eerder genoemde artikel d.d. 13 maart) heeft veel energie gevergd. Wij spreken de wens uit dat er vanuit de euforie rondom de promotie en de financiële basis die nu gelegd is invulling kan worden gegeven aan al hetgeen er nog moet gebeuren, voor en tijdens het nieuwe seizoen.

Met oranje-zwarte-groet
Algemeen Bestuur