Beleidsplan Arbitrage

Het ‘Beleidsplan Arbitrage’ van s.v. Voorwaarts Twello is een handleiding voor de vereniging om duidelijk te maken wat het beleid is ten aanzien van verenigingsscheidsrechters.

Dit beleidsplan is tot stand gekomen, op basis van de samenwerking tussen de KNVB en s.v. Voorwaarts Twello om het arbitragebeleid te borgen bij s.v. Voorwaarts Twello. s.v. Voorwaarts Twello ziet het als uitdaging om een bijdrage te leveren aan het verspreiden van sportiviteit en respect in het voetbal en daarbuiten. Vanuit die optiek willen wij de structuur, opleiding en organisatie van arbitrage vastleggen in dit document, om als vereniging een professioneel arbitragebeleid te voeren en te borgen. s.v. Voorwaarts Twello heeft een scheidsrechterscommissie, die geborgd wordt binnen de cultuur van deze vereniging, waarbij het voor eenieder duidelijk is wat de kanalen zijn waarlangs gecommuniceerd dient te worden en waar men gemakkelijk de taken en verantwoordelijkheden van eenieder kan terugvinden.

Bekijk het Beleidsplan Arbitrage van Voorwaarts.