Supportersclub Voorwaarts

Het doel van de supportersclub is enerzijds het stimuleren van de prestaties van het eerste elftal en anderzijds het vergroten van de betrokkenheid van de supporters bij dat eerste elftal.Om dat doel te bereiken betalen de leden van de supportersclub € 3,-- per gewonnen wedstrijd met een minimum bedrag van € 21,-- per seizoen (bankrekening nummer is: NL72 RBRB 0983417911). De supportersclub zorgt o.a. voor het programmablad bij de thuiswedstrijden.

Voorzitter/penningmeester
Erik Pereboom
Gerard Kok, Kweekweg 4, 7439 AA Steenenkamer 0570-624903

Leden
Martin Mulder
Johan Schutte
Henri Boerkamp
Jacqueline Hoogeslag