Missie / visie

Missie

Een leven lang bewegen!

Iedereen een leven lang laten bewegen, daar staat S.V. Voorwaarts Twello voor. Alle leden van 1 tot 100 jaar laten sporten op zijn/haar eigen niveau, waar plezier en positieve energie voorop staan.

Visie

Dit doen wij altijd door:

• Iedereen mee te laten doen;
• Een grote diversiteit aan sporten aan te bieden;
• De vereniging te professionaliseren (lees ook ‘bewegen’);
• De betrokkenheid van leden en niet leden verhogen (teamgeest);
• Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Wij gaan de uitdaging aan om de diversiteit aan sporters te bedienen vooral door de
professionalisering van de vereniging en de betrokkenheid van de leden te verhogen. Door in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en extra aandacht te geven aan alle doelgroepen over de volle breedte.

Wij doen dit door optimaal gebruik te maken van de positieve energie van de vrijwilligers, de leiders en het bestuur; het in positie brengen van S.V. Voorwaarts binnen de gemeente; het implementeren van de nieuwe besturing; het neerzetten van een duurzaam clubgebouw. Dit alles zodat S.V. Voorwaarts Twello de plek is waar sport en plezier één wordt!

Statuten

Op 23 januari 2020 zijn de statuten gewijzigd en getekend op het kantoor van Notaris Slaghekke in Twello.
Statuten SV Voorwaarts -2020

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van de vereniging en bedoeld voor alle
leden van de sportafdelingen van S.V. Voorwaarts. Deze is het laatst bijgewerkt op 1 juli 2020.
Huishoudelijk Reglement SV Voorwaarts -2020

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan