Nieuws

30 november 2022

Loes Arends ontvangt “Het Voorster Jeugdlintje”

Speciaal voor jongeren heeft de gemeente Voorst een onderscheiding: het Voorster Jeugdlintje! Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Volwassenen die zich jarenlang vrijwillig inzetten voor de samenleving kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding, oftewel een ‘lintje’. In onze gemeente wonen ook kinderen en jongeren die zich belangeloos inzetten voor anderen. Dit doen zij bijvoorbeeld met een bijzondere prestatie of een goed initiatief. En daar is de gemeente Voorst trots op! De jeugd heeft de toekomst en hopelijk motiveert het Voorster Jeugdlintje ook andere kinderen en jongeren om iets goeds te doen voor de samenleving.

Het bestuur van de afdeling handbal van Voorwaarts heeft daarom gemeend Loes Arends dit jaar voor te dragen voor dit speciale lintje. In samenwerking met het gezin van Loes en diverse betrokkenen binnen de afdeling handbal is een uitgebreide onderbouwing geschreven waarom Loes hiervoor in aanmerking zou moeten komen. Een onafhankelijke commissie bestaande uit enkele raadsleden, de wethouder van o.a. jeugd en sport, enkele betrokken inwoners uit de gemeente Voorst en uiteraard burgemeester Paula Jorritsma-Verkade zijn het unaniem eens geworden over het toewijzen van de Voorster Jeugdlintjes, waaronder die aan Loes.

Onder strikte embargo werd enkele weken geleden bekend dat Loes één van de drie uitverkorenen zou zijn. Loes mocht hier natuurlijk zelf nog niks van weten en werd onder valse voorwendselen op zaterdag 19 november naar het gemeentehuis gelokt. Haar mede gezinsleden en bovenal haar vriend zaten in het complot. Bij het betreden van de raadzaal viel Loes van de ene in de andere verbazing. Wat deden haar gezinsleden, handbalvriendinnen, trainster en bestuursleden van Voorwaarts daar? Snel werd het duidelijk dat iets bijzonders ging plaatsvinden.

Na een korte introductie door de burgemeester over het hoe en waarom van het Voorster Jeugdlintje volgde een zeer mooie speech richting Loes waarin duidelijk werd gemaakt waarom zij dit lintje zo verdiende. De burgemeester roemde Loes om haar jarenlange inzet binnen de afdeling handbal. De burgemeester gaf aan trots te zijn op Loes voor al haar inzet als trainster en coach van diverse jeugdteams en het zijn van scheidsrechter. Loes werd geprezen voor de manier waarop ze omgaat met de jeugd van Voorwaarts. Duidelijke regels, maar bovenal met veel plezier en liefde voor de jongste jeugd.

Loes is dan ook zeer terecht in het zonnetje gezet door de gemeente Voorst. Loes is met haar inzet als vrijwilliger een voorbeeld voor vele anderen. Namens alle leden en het bestuur van de afdeling handbal feliciteren wij Loes nogmaals met deze onderscheiding.

Gerelateerd Nieuws

Sponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan