Nieuws

27 maart 2020

Abrupt einde handbalseizoen

Bericht vanuit het handbal-bestuur:

Beste leden, ouders van en supporters,

Eerder deze week hebben wij als bestuur van de afdeling handbal het bericht van het NHV met jullie gedeeld waarin is aangekondigd dat alle competities per direct zijn beëindigd. Er worden geen kampioenen uitgeroepen en tevens zullen er geen teams gedwongen degraderen. Inmiddels heeft het bestuur enkele keren digitaal middels “teams” overleg gehad en zijn alle stakeholders binnen de vereniging benaderd om van gedachten te wisselen over de ontstane situatie.

Op dit moment kunnen wij jullie berichten dat alle teams van zowel de jeugd- en seniorenafdeling zijn ingeschreven voor de zaalcompetitie 2020-2021. Dit conform deadline NHV en op basis van de geïnventariseerde aantallen per leeftijdscategorie en/of voorlopig te verwachten indeling op basis van speelsterkte en samenstelling huidige teams. Deze indeling zal in de komende weken nader worden uitgewerkt en vastgesteld in samenwerking met de trainers, coaches en in sommige gevallen de speelsters. Het bestuur neemt daarin het initiatief.

Dames 2

In overleg met de staf en speelsters van dames 2 hebben we bij het NHV gisteren officieel het verzoek ingediend om het team te laten promoveren naar de 1e klasse. Met elkaar zijn wij van mening dat ons huidige dames 2 team zeer overtuigend als nummer 1 in de poule is geëindigd en dat ze volgend jaar niets te zoeken hebben in de 2e klasse. Momenteel zijn we in afwachting van het besluit van de bond.

Dames 1

Conform het eerder deze week genomen besluit door het NHV, heeft ons vlaggenschip recht op een plek in de eredivisie van het aankomende seizoen. Zoals iedereen heeft kunnen lezen in de Stentor van afgelopen woensdag, de berichtgeving op social media en de brief van het algemeen bestuur, verkeren we als afdeling handbal in financieel zwaar weer. Het handbalbestuur onderzoekt momenteel dan ook alle mogelijkheden, op basis waarvan in samenspraak met de staf, speelsters en het algemeen bestuur van Voorwaarts een weloverwogen besluit kan worden genomen hoe wij omgaan met de inschrijving van team 1. Gaan we daadwerkelijk inschrijven voor de eredivisie of is een niveau lager realistisch? Deze week vindt daarover o.a. afstemming plaats met het topsportplatform van de eredivisieteams in Nederland en het NHV. Tevens zal het bestuur aankomende week wederom met de speelsters van dames 1 in overleg treden om hun wensen te inventariseren. Ook op financieel vlak zit het bestuur niet stil. Zo zijn er in samenwerking met het domein sponsoring van Voorwaarts in de afgelopen maanden diverse acties uitgezet om de afdeling handbal van een financiële injectie te voorzien. Tot op heden zijn we daar helaas, mede door de Corona uitbraak, nog niet in geslaagd. Potentiele sponsoren trekken zich vooralsnog terug voor de ingeplande gesprekken en onderhandelingen. Vanuit diverse hoeken binnen de vereniging ontvangen we positieve impulsen om toch de financiën op orde te krijgen. Het bestuur roept dan ook eenieder op om zich bij ons te melden, wanneer je goede ideeën hebt of een steentje kan en wil bijdragen.

Beach

Ook het Beach seizoen valt grotendeels in het water door de Corona uitbraak. Het NHV heeft op basis van de uitspraken vanuit de overheid bepaalt dat het Beach seizoen vooralsnog niet zal starten. De verwachting is dat het NHV op een later moment met aanvullende informatie komt over zowel de Beach breedtesport alsmede de NK kwalificatietoernooien. Hierover wordt uiteraard gecommuniceerd, wanneer daar meer duidelijkheid over is. De ontstane situatie is voor ons allen een grote domper. Zeker ook om het feit dat ons eigen Eckhuys Makelaars/Voorwaarts NK Kwalificatietoernooi Beachhandbal 2020 op 8, 9 en 10 mei dit jaar definitief geen doorgang zal vinden.

Zodra er nieuws is te melden zal het handbalbestuur dit uiteraard doen. Voor nu wensen wij iedereen veel gezondheid.

Namens het bestuur,

Bas von Pickartz
Bianca Alferink
Claudia Bouwmeester
Donic Bloemen
Edwin van der Poel
Leonie Betting

Gerelateerd Nieuws

Sponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan