Business Vrienden

Een mooie formule

Ruim 80 Business Vrienden van Voorwaarts

Het is een mooie formule. En dat is het. Het bewijs zit hem in de stabiliteit/lichte groei van het aantal leden en het enthousiasme tijdens de activiteiten. Ontstaan in 2009 en inmiddels is deze “entiteit” vanuit het oogpunt van zowel beleving als financieel niet meer weg te denken binnen Voorwaarts/Twello.

Commercie en sociaal = commerciaal

Sponsoring waarbij het wederzijds belang optimaal wordt gediend. De Vrienden betalen 750 euro per jaar: 60% is voor de vereniging en 40% wordt gebruikt voor de financiering van de activiteiten van de Vrienden. Onderling gunnen de Vrienden elkaar veel “handel” en de leden van Voorwaarts heeft deze groep ook steeds meer top of mind. Maar vele Vrienden hechten met name ook waarde aan de ideële en sociale aspecten: het steunen van de vereniging waar hun kinderen sporten, het van elkaar leren en de gezelligheid tijdens de activiteiten.

Zodra er data van activiteiten bekend zijn, vind je deze terug in de agenda van events.

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan