Veilig sporten

Veilige (sport-)omgeving voor iedereen

Iedereen die betrokken is bij S.V. Voorwaarts heeft recht op een veilige (sport-) omgeving. Het bestuur vindt iedere zaak van grensoverschrijdend gedrag er één teveel. We hanteren een zogenaamd zero-tolerance beleid. Misbruik, pesten maar ook discriminatie of geweld kunnen helaas nooit voor 100% voorkomen worden. Maar we stellen echter wel alles in werking om te zorgen dat de kans erop zo klein mogelijk is.

Beleid t.a.v. grensoverschrijdend gedrag is vastgelegd in de Regeling Veilig Sporten d.d. juni 2018 welke is vastgesteld per 1 juli 2018.

Omni klachtencoördinator

Mocht het zo zijn, dat zich zaken voordoen waarvan je een melding wilt maken, vul dan het klachtenformulier in. Deze komt binnen bij Bianca Alferink. Zij is het centrale aanspreekpunt binnen onze vereniging, voor alle afdelingen Gymnastiek, Volleybal, Voetbal, Handbal en Algemeen. Zij zorgt er voor dat de klacht bij de juiste afdeling of commissie binnenkomt en dat deze zorgvuldig, met hoor en wederhoor wordt afgehandeld. Mailen mag ook, dat kan via klachten@voorwaartstwello.nl.

Pas als jullie het er samen over eens zijn dat er stappen ondernomen moeten worden, gebeurt dat. Tot die tijd is je contact met de klachtencoördinator iets tussen jullie.

Geef hier je klacht door

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijke functionaris met geheimhoudingsplicht die buiten de vereniging staat en beschikbaar is voor leden, ouders van leden, leiding, bestuurders en vrijwilligers als het gaat om grensoverschrijdend gedrag. Je kunt met ze in contact komen via de klachtencoördinator, maar je kunt ze ook rechtstreeks benaderen voor een advies, of een luisterend oor. Ook hier geldt: pas als jullie het er samen over eens zijn dat er stappen ondernomen moeten worden, gebeurt dat. Tot die tijd is je contact met de vertrouwenspersoon iets tussen jullie.

Onze vertrouwenspersonen zijn op de onderstaande manier te bereiken:

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan