Klachtenformulier

We streven naar optimale sportomstandigheden, waardoor de veiligheid en de gezondheid van de leden, begeleiders en vrijwilligers zo veel als mogelijk wordt gewaarborgd en waardoor het welzijn van hen zo veel als mogelijk wordt bevorderd. Mocht er toch iets zijn dat niet opgelost kan worden met elkaar, vul dan onderstaand klachtenformulier in.

Dit formulier komt uit bij de OMNI-klachtencoördinator, die vanuit hoor-en-wederhoor de melding zal afhandelen.

Klachtenformulier

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan