Museum

Oude tijden herleven

We gaan terug naar begin jaren dertig van de vorige eeuw. In de verzuilde samenleving van die tijd vonden een aantal bevlogen mensen uit de gemeenschap van Duistervoorde-Twello dat de tijd rijp was voor een eigen, Rooms-Katholieke sportvereniging. Zo werd de Rooms-Katholieke Sport Vereniging Voorwaarts geboren op 14 mei 1934. De nauwe banden met Duistervoorde en de parochie werden benadrukt met het aanstellen van een Geestelijk Adviseur: de kapelaan van de Martinusparochie. De club begon met veertien leden.

Nu, bijna 90 jaar later, is SV Voorwaarts uitgegroeid tot een omnivereniging met meer dan 2.300 leden. De club is al lang niet meer voorbehouden aan Duistervoorde alleen: Voorwaarts ligt diep verankerd in de brede en diverse gemeenschap van heel Twello. Ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van het bloeiende Voorwaarts is er een tentoonstelling ingericht die een beeld van de lange weg probeert te schetsen. Een weg vanaf het prille begin, met horten en stoten, tot de club die we nu kennen. Hoogtepunten, dieptepunten, saamhorigheid, belangeloze inzet, sportieve hoogtepunten en de werkelijke ruggengraat van Voorwaarts: de breedtesport.   

Opening museum

Je bent van harte welkom om het museum te bezoeken en herinneringen op te halen in bestuurskamer 2/3 in het clubgebouw op onderstaande data/tijden:

14 mei 19.00-20.00 Opening Op uitnodiging
20.00-22.00 Opening Voor iedereen
15 mei 14.30-16.00 Voor leden die 50 jaar of langer lid zijn Op uitnodiging
16 mei 19.30-22.00 Clubavond / Vrije inloop Voor iedereen
17 mei 19.30-22.00 Vrije inloop Voor iedereen
22 mei 19.30-22.00 Vrije inloop Voor iedereen
23 mei 19.30-22.00 Vrije inloop Voor iedereen
24 mei 19.30-22.00 Twellolands / Vrije inloop Voor iedereen
29 mei 19.30-22.00 Algemene Ledenvergadering / Vrije inloop Voor iedereen
30 mei 19.30-22.00 Vrije inloop Voor iedereen
31 mei 19.30-22.00 Vrije inloop Voor iedereen
2 juni 13.00-15.00 Familiedag / vrije inloop Voor iedereen

Oproep

Heb je thuis nog iets wat zeker niet mag ontbreken in het museum, laat het ons vooral weten.
Mail naar jubileum@voorwaartstwello.nl dan komen we graag in contact.

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan