Nieuws

21 oktober 2020

Uitnodiging digitale ALV op woensdag 4 november 2020

Algemene Leden Vergadering

In deze bijzondere tijd willen wij de leden vanaf 18 jaar uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 4 november (najaarsvergadering) om 20.00 uur. Dit keer in een digitale vorm omdat we elkaar niet in het clubgebouw kunnen ontmoeten.

De statuten van de vereniging in combinatie met de nieuwe noodwet ALV, bieden ons gelukkig de mogelijkheid om het op deze manier vorm te geven. Tijdens de vergadering zal de onderstaande agenda afgewerkt worden. Toelichting op de stukken wordt mondeling gedaan, waar nodig ondersteund met het tonen van de documenten via schermdelen. Het is nieuw voor ons allemaal, het is zeker niet ideaal, minder gezellig en laten we hopen eenmalig.

Als bestuur gaan we ons hierop voorbereiden. Voor de leden die deel willen nemen vergt het ook voorbereiding. We vragen je digitaal aan te melden. Verder willen we je verzoeken om eventuele vragen voor 1 november te mailen, zodat we hier tijdens de ALV op terug kunnen komen.

Andere jaren worden er naast de Algemene Ledenvergadering ook ledenvergaderingen georganiseerd voor de specifieke afdelingen (Handbal, Voetbal, Volleybal en Gymnastiek). Dit najaar is dit niet het geval. Alle leden worden van harte uitgenodigd om op 4 november aan te sluiten.

Agenda

  1. Opening
  2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
  3. Goedkeuring Begroting seizoen 2020-2021*
  4. Goedkeuring Financiële verantwoording vorig seizoen (begroting versus realisatie seizoen 2019-2020)
  5. Verslag Financiële Commissie
  6. Algemene zaken (nieuws van de verschillende domeinen, etc.)
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

*in voorjaar 2020 kon de ALV niet doorgaan; we vragen de vergadering in deze ALV alsnog om goedkeuring van de begroting 2020-2021.

Aanmelden

Wil je deelnemen aan de ALV dan verzoeken wij je voor 1 november 2020 aan te melden via de oranje knop:
Meld je hier aan

Na aanmelding ontvang je in de week voorafgaand aan de vergadering een mail met een link en een handleiding hoe je digitaal kunt deelnemen. We zetten op 4 november de meeting om 19.50 uur open, dan hebben we de tijd om jullie digitaal te ontvangen.

Vragen

Eventuele vragen kunnen van te voren worden gemaild naar info.voorwaartstwello@gmail.com.

Stukken zijn vooraf in te zien via Jos Oosterwegel, penningmeester Algemeen Bestuur. Hiervoor kun je een afspraak maken door te mailen naar penningmeester.cb@voorwaartstwello.nl.

Gerelateerd Nieuws

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan