Nieuws

8 juni 2021

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (digitaal)

Algemene Leden Vergadering

Hierbij willen wij de leden vanaf 18 jaar uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 16 juni 2021 (voorjaarsvergadering) om 20.00 uur. Ondanks dat de maatregelen langzamerhand versoepelen is het nog niet mogelijk elkaar in het clubgebouw te treffen. Daarom nogmaals, en hopelijk de laatste keer, in digitale vorm.

Agenda

  1. Opening
  2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen Algemene Leden Vergadering van 4 november 2020 (+ terugkoppeling rondvraag onderwerpen)
  4. Terugblik bijzonder (corona-) seizoen 2020-2021
  5. Begroting 2021-2022
  6. Vaststellen contributie seizoen 2021-2022
  7. Rooster van aftreden
  8. Stand van zaken Algemeen (nieuws van de verschillende domeinen, etc.)
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Aanmelden

Wil je deelnemen aan de ALV dan verzoeken wij je voor 15 juni aan te melden via de oranje knop:
Meld je hier aan

Na aanmelding ontvang je in de week voorafgaand aan de vergadering een mail met een link en een handleiding hoe je kunt deelnemen. We zetten op 16 juni de meeting om 19.50 uur open, dan hebben we de tijd om jullie digitaal te ontvangen.

Contact

Eventuele vragen kunnen van te voren worden gemaild naar info@voorwaartstwello.nl.

Gerelateerd Nieuws

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan