Nieuws

9 november 2021

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 17 november

Hierbij nodigen we alle leden vanaf 18 jaar uit voor de Algemene Leden Vergadering (najaarsvergadering) op woensdagavond 17 november om 20.00 uur.

Toch digitaal

Eerder hebben we aangegeven dat we elkaar fysiek zouden treffen in het clubgebouw. Echter door de toenemende aantal coronabesmettingen hebben we alsnog besloten de ledenvergadering digitaal te houden.

Toekomst Voorwaarts

Er staan belangrijke onderwerpen op de agenda als het gaat om de toekomst van onze vereniging. Iets dat al onze afdelingen aangaat. Daarom hopen we van harte dat vele leden de moeite nemen om de ledenvergadering bij te wonen en met ons mee te denken.

Agenda

 1. Opening
 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring
  3.1 Notulen Algemene Leden Vergadering van 16 juni 2021
 4. Cijfers (begroting versus realisatie)
 5. Verslag Financiële Commissie
 6. Algemene zaken
  6.1 Accommodaties > toekomst de Laene en sportfacilteiten binnen Twello
  6.2 Vrijwilligersbeleid > hoe krijgen we de vacatures opgevuld
 7. Rooster van aftreden (Jan Timmermans)
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

De notulen van de voorjaarsvergadering d.d. 16 juni 2021 en het jaarverslag van de penningmeester zijn vooraf inzichtelijk. Hierover kunt u contact opnemen met Jos Oosterwegel.

Aanmelden

Wij vragen iedereen die digitaal wil aansluiten, zich aan te melden via onderstaand formulier. Een aantal dagen voor de ledenvergadering ontvangt u via de mail een bevestiging met nadere informatie om in te loggen.

Meld u hier aan

Vragen

Eventuele vragen kunnen van te voren worden gemaild naar info@voorwaartstwello.nl

Gerelateerd Nieuws

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan