Nieuws

1 juni 2024

Algemene Ledenvergadering tussen de feesten door

Tussen alle festiviteiten door stonden er ook nog serieuze zaken op de agenda. Op woensdag 29 mei was de kantine, nog helemaal in oranje feeststemming, de locatie voor de Algemene Ledenvergadering (voorjaar). Als Algemeen Bestuur vinden we het belangrijk om in gesprek te gaan en blijven met onze leden over de keuzes die we maken en de visie op de toekomst van de club. We danken alle aanwezigen dan ook voor hun komst en bijdrage.

Hieronder benoemen we drie belangrijke punten. Wil je meer weten dan kun je altijd bij terecht bij het Algemeen Bestuur of de voorzitter van je afdeling.

Renovatie clubgebouw

Na het laatste sportfeest gaat bijna iedereen genieten van een welverdiende zomerstop. Maar dit jaar is dat anders. Een grote groep vrijwilligers gaat juist keihard aan de slag met de interne verbouwing van de kantine en verdere verduurzaming van het gebouw. De kantine krijgt een frisse nieuwe uitstraling, waardoor we hier weer jaren mee vooruit kunnen. Het wordt een aantrekkelijke ruimte waar we elkaar als leden kunnen ontmoeten. Heb jij de komende maanden zin en tijd om (af en toe) te helpen? Er is van alles te doen. Meld je hier aan.

Financiën

Voorwaarts is financieel gezond, maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Zeker niet met de alsmaar stijgende kosten waar we mee te maken hebben. De penningmeesters van de afdelingen zijn al geruime tijd bezig met begrotingen voor het komende seizoen. In de voorjaarsvergadering worden deze gepresenteerd en dan zie je dat wij er als Voorwaarts niet aan ontkomen om de contributies vanaf het nieuwe seizoen (1 juli) te verhogen. Voor de afdelingen handbal, voetbal en gymnastiek bedraagt de verhoging circa 5%. Voor de afdeling volleybal ligt deze verhoging iets hoger door met name de stijgende bondskosten.

Rooster van aftreden

Bij een gezonde verenigingsstructuur hoort ook het af- en aantreden van bestuursleden. Niet omdat ze hun werk niet goed doen, maar om dat het belangrijk is te blijven vernieuwen. Nieuwe mensen brengen weer nieuwe inzichten en energie. Tijdens deze ALV namen we afscheid van Marike Smit (domein Markt) en Wilco Huisman (domein Sport) na vele jaren actief te zijn geweest binnen ons bestuur. Als Voorwaarts zijn wij hen heel dankbaar voor alle jaren waarin zij zich belangeloos hebben ingezet in deze en andere functies binnen het Algemeen Bestuur. Beiden blijven nog wel aan als vrijwilliger, te weten Marike als voorzitter Gymnastiek en Wilco als voetbaltrainer.

Geweldig nieuws is dat we ook twee nieuwe bestuursleden hebben mogen verwelkomen, nl. Susanne Mensink (Sponsoring & Acties) en Martijn Bouwmeester (aspirant penningmeester). Martijn loopt al een tijdje mee met Jos Oosterwegel die in het najaar zijn functie zal overdragen. Wij zijn erg blij dat deze twee ambitieuze mensen een actieve bijdrage willen leveren aan de toekomst van onze mooie club. In een tijd dat het aantrekken van vrijwilligers niet eenvoudig is.

N.B. We zijn nog op zoek naar een vervanger voor Wilco Huisman, voorzitter Sport. Mocht je willen weten wat deze functie inhoudt om te kijken of het bij je past, of weet je een geschikte persoon kom dan met ons in contact.

We wensen iedereen een fijne zomer! We genieten nog na van een heel bijzonder seizoen met het 90-jarig jubileum. En we zien jou graag weer in het nieuwe seizoen aan de Laene of in één van de zalen.

Groet,
Algemeen Bestuur | Voorwaarts Twello.

Gerelateerd Nieuws

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan