Nieuws

8 april 2021

Contributie 2021-2022

Dit sportseizoen liepen de contributies gewoon door, maar gesport is er niet of nauwelijks (met name de volwassenen). Op dit moment maakt het Algemeen Bestuur samen met de afdelingsbesturen de balans op om te bepalen of we onze leden financieel tegemoet kunnen komen in het eerste kwartaal van het nieuwe seizoen.

Het coronavirus grijpt nog steeds diep in op ons dagelijks leven. Ook op onze vereniging heeft de crisis grote impact, zowel op het welzijn van onze leden maar zeker ook financieel. Het wegvallen van inkomsten, terwijl de meeste kosten gewoon doorlopen, maakt dat wij bewust moeten (be-)sturen. Voor een omnivereniging met ruim 2.200 leden een hele verantwoordelijkheid. We willen natuurlijk allemaal dat Voorwaarts deze crisis goed doorkomt, zodat we straks de draad weer op kunnen pakken.

Door de contributies te innen, de tegemoetkomingen vanuit o.a. de overheid aan te vragen en met de bonden in overleg te blijven over wel/niet innen van de bondsgelden, houden wij onze vereniging op dit moment draaiende. Afgelopen decennia hebben we er met elkaar voor gezorgd dat we een financieel gezonde clubkas hebben. Regelmatig hebben we een afdelingstekort opgevangen vanuit de omni opbrengsten als sponsorgelden, bijdragen businessvrienden en de grote sportfeesten. Nu moeten we kijken of het andersom noodzakelijk is, omdat er minder sponsorgelden binnenkomen en het wegvallen van de horeca-inkomsten het resultaat sterk negatief beïnvloedt.

Het seizoen eindigt administratief op 1 juli, echter willen we onze leden al eerder uitsluitsel geven of wij hen tegemoet kunnen komen voor het feit dat zij niet hebben kunnen sporten. De komende weken maken het Algemeen Bestuur en de besturen van de sportafdelingen samen de balans op. Medio mei verwachten we zo goed als zeker te weten waar we dit seizoen financieel gaan eindigen en geven we uitsluitsel of we tot compensatie over kunnen gaan in het eerste kwartaal van 2021-2022. Hierbij moeten we zeker ook vooruitkijken. We moeten er rekening mee houden dat ook volgend seizoen de crisis nog door zal werken (met wellicht minder inkomsten uit horeca en/of sponsoring).

Kortom: we zijn zeker welwillend om onze leden tegemoet te komen, maar het moet wel verantwoord zijn voor de continuïteit van onze vereniging. Zodra hierover een besluit is genomen, volgt vanzelfsprekend nader bericht. Voor nu wensen wij iedereen veel sterkte toe en bovenal een goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,
Algemeen Bestuur | SV Voorwaarts

Gerelateerd Nieuws

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan