Nieuws

12 oktober 2023

Goed bezochte ledenvergadering

Op woensdag 11 oktober was de najaarsvergadering waarbij we alle leden informeren over de activiteiten van het afgelopen seizoen en de plannen voor de komende periode. Guido Leerkes (algemeen voorzitter) benoemt dat hij blij is dat zovelen de moeite hebben genomen om naar de algemene ledenvergadering te komen.

Guido geeft eerst de voorzitters van de sportafdelingen het woord om ons mee te nemen in de start van het seizoen 2023-2024. Goed te horen wat er binnen de volleybal, voetbal, handbal en gymnastiek op hoofdlijnen speelt. Daarna neemt Jos Oosterwegel (penningmeester) het woord en licht de resultaten per afdeling toe. Opvallend zijn de toenemende kosten voor zaalhuur en energie. Hiertegenover staat een aanzienlijke post inkomsten die o.a. bestaat uit acties, binnengehaalde subsidies en een fantastische horecaomzet tijdens de sportfeesten. Mede hierdoor komen we uit op een positief totaal resultaat voor de hele vereniging.

Mooi financieel resultaat

Bertus Wesselink presenteert de bevindingen namens de financiële commissie. Hij benoemt dat het mooi is om te zien dat de post ‘compensatie contributie’ uit de coronatijd met name door de afdelingen is besteed aan de aanschaf van materialen. Hierdoor zijn deze gelden toch indirect weer ten goede van de leden gekomen. Complimenten voor alle vrijwilligers die de administratie van de vereniging voeren en de manier waarop gebruik wordt gemaakt van subsidiemogelijkheden. De commissie verleent decharge aan de penningmeester en het algemeen bestuur. Zowel Bertus, Clemens als Nicolet zitten aan het eind van hun zittingstermijn. De vergadering stemt in om hun inzet t.b.v. de financiële commissie met een jaar te verlengen.

Accommodatie zaken

Een belangrijk punt op de agenda is de renovatie van het clubgebouw. Dennis Klein Koerkamp (accommodatie) heeft de afgelopen periode nauw samengewerkt met onder meer Jan Pelgrim en Jeroen Klunder om een voorstel te maken. Naast de hoognodige aanpassingen zoals het oplossen van lekkages, asbestverwijdering, willen we ons gebouw verduurzamen om o.a. de energiekosten te drukken. Dennis licht de plannen toe met de bijbehorende kosten, waarbij we de insteek hebben om zoveel mogelijk zelf te doen en gebruik te maken van de BOSA subsidie en een duurzaamheidslening van de gemeente van 10 jaar tegen 1.1%.

Naast de renovatie zijn wij van mening dat het ook hoog tijd is om de kantine te vernieuwen. We hebben een professioneel projectbureau in de hand genomen om ons richting te geven. Wat kunnen we doen en wat kost dat ongeveer? De voorstellen die samengesteld zijn met de werkgroep kunnen ter plekke bekeken worden.

De vergadering geeft toestemming voor het doen van de genoemde investeringen voor verduurzaming/renovatie clubgebouw, upgrade kantine en plaatsen schuifpui. De werkgroepen kunnen hiermee door om de plannen verder te concretiseren. Dankzij onze gezonde financiële situatie zijn we in staat ons complex grondig op te knappen uit eigen middelen en daarbij maken we slim gebruik van beschikbare subsidies en duurzaamheidsleningen. Daar mogen we best trots op zijn!

Verder nog

Per 1 januari 2024 neemt Dick Laverman afscheid als lid van het algemeen bestuur. Hij blijft op subtaken nog wel actief als vrijwilliger, maar niet meer als bestuurder.

Ook wordt het vrijwilligersbeleid nog een keer benoemd als aandachtspunt voor de komende periode. We hopen nog dit jaar het nieuwe beleid te kunnen vaststellen. Verder wordt de campagne doorgezet om nieuwe vrijwilligers te werven.

Na het beantwoorden van de vragen en opmerkingen in de rondvraag sluiten we gezellig af met een drankje aan de bar. Iedereen bedankt voor de komst en inbreng!

Gerelateerd Nieuws

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan