Nieuws

1 juli 2020

Versoepeling maatregelen per 1 juli

Per 1 juli is de volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan. Wat betekent deze versoepeling voor Voorwaarts? Welke regels er gelden voor de sporters en iedereen die ons sportcomplex betreedt, lees je hieronder.

Algemeen

Voor allen die aanwezig zijn op ons sportcomplex zijn nog altijd de basisregels van het RIVM van kracht. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen. Was vaak je handen. Gebruik je gezond verstand en leef de regels na, niet alleen voor jezelf maar ook voor een ander.

Leiders, coaches en trainers zien toe dat de regels worden nageleefd en nemen de rol van de toezichthouders over.

Vanaf 2 juli gaan op de donderdagavond vanaf 20.15 uur de deuren van de sportkantine weer open. De kantinecommissie heeft de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om jullie te kunnen ontvangen. Meer informatie lees je hier.

Sporten

In het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten zijn de richtlijnen van de NOC-NSF beschreven. De basisregel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk (zo kort mogelijk) los te laten. Voor kinderen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Voor en na afloop van de trainingen en wedstrijden houden volwassenen zich weer aan de afstand.

Sporten aan De Laene

Kleedkamers en douches mogen weer gebruikt worden (m.u.v. kleedkamers 7 en 8).

Tot 18 juli 2020 wordt er gesport volgens het schema dat is vastgesteld door de Regiegroep. Vanaf 18 juli is het sportcomplex alleen geopend voor de beachsporten volgens het reguliere beachrooster.

De Regiegroep blijft in functie tot ten minste 1 september 2020. Zij zijn aanspreekpunt en vertegenwoordigers van/voor de respectieve afdelingen. Aanvragen voor het gebruik van velden buiten het vastgestelde schema lopen via de regiegroep.

Na de zomer

Vanaf 1 september 2020 pakken we de reguliere trainingen zowel binnen als buiten weer op. Hierover volgt t.z.t. meer informatie via je eigen afdeling. Hou hiervoor ook de website in de gaten.

Gerelateerd Nieuws

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan