Nieuws

24 oktober 2019

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 27 november

Hierbij nodigen wij de leden vanaf 18 jaar uit voor de Algemene Leden Vergadering (najaarsvergadering) op woensdag 27 november 2019 om 20:00 uur in het clubgebouw van sportcomplex De Laene in Twello.

AGENDA

 1. Opening
 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring
  3.1. Notulen Algemene Leden Vergadering van 22 mei 2019
  3.2. Jaarverslag secretaris
 4. Cijfers (begroting versus realisatie)
 5. Verslag Financiële Commissie
 6. Nieuwe statuten: goedkeuring door ALV
 7. Algemene zaken (organisatie, metamorfose clubgebouw, website, sponsoring)
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

De notulen van de voorjaarsvergadering van 22 mei 2019 en het jaarverslag van de penningmeester liggen vanaf 19:30 uur in het clubgebouw ter inzage.

De nieuwe statuten liggen vanaf 1 november 2019 ter inzage. Neem hiervoor contact op met Dick Laverman 06-53589106.

U bent van harte welkom.

Gerelateerd Nieuws

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan