Nieuws

24 november 2022

Wisseling voorzitter Algemeen Bestuur

Op woensdag 23 november jl. vond de Algemene Leden Vergadering in het clubgebouw plaats. In aanwezigheid van leden vanuit alle afdelingen presenteerde Kick Scholten de cijfers 2021-2022.

Positief resultaat

Ondanks dat de kosten alsmaar stijgen, bijv. gas/water/licht, contributie bonden, huur zalen is het toch gelukt om met een prachtig positief resultaat te eindigen. Complimenten aan alle bestuurders die dit met elkaar hebben weten te realiseren en de penningmeesters die de jaarrekening in afstemming met Jos Oosterwegel hebben opgesteld. Opvallend zijn de opbrengsten voor het binnenhalen van subsidies en het verzamelen van oud ijzer. Een groot compliment aan de vrijwilligers die zich hier hard voor maken. De financiële commissie, vertegenwoordigd door Clemens Groot Koerkamp, verleende decharge en sprak de waardering uit voor de manier waarop Voorwaarts haar administratie voert.

Wisselingen bestuur

Deze ledenvergadering is de laatste waarbij Eric Klein Swormink (vicevoorzitter) en Kick Scholten (algemeen voorzitter) vanuit het Algemeen Bestuur aanwezig zijn. Zij hebben aangegeven te stoppen als bestuurder en de vergadering geeft akkoord op de benoeming van Guido Leerkes als opvolger van Kick. Op zaterdag 7 januari tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zal de voorzittershamer ceremonieel worden overgedragen. Kick en Eric zijn de afgelopen -maar liefst- 13 jaar actief geweest in het algemeen/centraal bestuur. In de vergadering blikten zij daar al even kort op terug en natuurlijk zetten we de heren nog in het zonnetje tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. Wees welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Aanmelden

Opgeven voor de nieuwjaarsbijeenkomst op ZATERDAG 7 januari om 16.30 uur is verplicht en kan via de website
https://www.voorwaartstwello.nl/nieuws/nieuwjaarsreceptie-2023/

Gerelateerd Nieuws

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan