Vrijwilliger worden

Ga naar www.voorwaartsvrijwilligers.nl

“Je merkt het pas als ze er niet zijn”

We hebben zo’n 2300 leden binnen onze hele omnivereniging en de vereniging wordt draaiende gehouden door ruim 350 actieve vrijwilligers. Dat is 15%! Daar staan we lang niet altijd bij stil. De laatste jaren is het steeds moeilijker geworden om vrijwilligers te krijgen en te houden. Er vallen gaten, en dat is zorgelijk! We willen immers allemaal blijven sporten, elkaar ontmoeten en de contributies betaalbaar houden. Daarom is van belang dat iedereen íets doet. We kunnen jouw hulp goed gebruiken.

Op www.voorwaartsvrijwilligers.nl lees je hoe waardevol vrijwilligerswerk is en welke taken er liggen. We rekenen op jou. Meld je vandaag nog aan.

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan