Evenementen

Algemene Ledenvergadering

Datum 11 oktober 2023
Tijd20.00 - 21.30
Locatie Clubgebouw De Laene

Voor alle leden van Voorwaarts 18+.
Lees hier de uitnodiging

 

AGENDA 

 1. Opening
 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
 3. Rondje langs de afdelingen
 4. Goedkeuring
  • Notulen Algemene Leden Vergadering van 31 mei 2023
  • Cijfers (begroting versus realisatie)
 5. Verslag Financiële Commissie
 6. Algemene zaken
  • Huurovereenkomst
  • Accommodatie(s) + clubgebouw
 7. Rooster van aftreden
  • Aftreden bestuurslid domein Ondersteuning per 1 januari
 8. Vrijwilligersbeleid
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

De notulen van de voorjaarsvergadering d.d. 31 mei 2023 en het jaarverslag van de penningmeester liggen vanaf 19:30 uur in het clubgebouw ter inzage.

Praktisch:
Wij vragen je bij binnenkomst de presentielijst te tekenen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan