Historie

Oprichting d.d. 14 mei 1934

In mei 1934 kwamen Johan Hoogeslag, Antoon en Theo Driessen en een aantal buurjongens op het idee om een voetbalclub in Duistervoorde op te richten. Veel voetballers hadden er genoeg van om steeds naar Bussloo te moeten fietsen om te kunnen voetballen. In R.K.-verband was dit in Twello niet mogelijk. Dus bood de oprichting van een R.K. voetbalclub in Twello uitkomst. De oprichtingsvergadering van de R.K. Voetbalvereeniging Voorwaarts was op 14 mei 1934. Bij deze vergadering waren destijds 14 leden aanwezig en werd de contributie vastgesteld op 15 cent. De eerste wedstrijd werd gespeeld op een terrein naast de Wetering achter Jachtlust. Dit terrein werd gehuurd van boer Horstink die door de week de koeien op dit weiland liet grazen. De kleedkamer was een achterzaaltje van het stamcafé De Harmonie in het centrum van het dorp. De tegenstanders waren in die tijd uitsluitend Katholieke verenigingen.

Na enkele jaren vertrok Voorwaarts naar een terrein op het Molenveld omdat de bond het veld aan de Wetering had afgekeurd. Kleedgelegenheid was in Het Patronaat met wasgelegenheid buiten met een paar emmers water.

De overgang naar De Laene was een grote stap vooruit. Het kerkbestuur riep als eigenaar van de grond een sportterreincommissie in het leven die zorgde voor de aanleg en het financiële gedeelte. Om het geheel te kunnen betalen, werden er elk jaar sportfeesten en een kermis georganiseerd.  Het onderhoud van de grasmat was een groot probleem, vooral het maaien. Een oplossing werd gevonden in het inhuren van een kudde schapen, inclusief herder.
Na onenigheid met het kerkbestuur en de sportcommissie werd besloten om een ander veld te huren, tussen de Molendwarsstraat en de spoorlijn, waar nu het industrieterrein is. Hier kwamen een kleedkamer en een provisorische waterleiding tot stand.

Intussen groeide het ledenaantal van Voorwaarts gestaag en keerde de vereniging terug op de oude stek aan De Laene. Het veld aan de Molendwarsstraat bleef nog geruime tijd in gebruik. Er werden plannen gemaakt voor een kantine, de bestaande kleedkamers werden uitgebreid en er kwamen verwarming en douches. Toch was er nog steeds maar één speelveld en een trainingsveldje met een schamele verlichting. Toen de gemeente wat meer ging doen voor de sport, kreeg Voorwaarts de beschikking over een tweede veld op De Veldjes, samen met Avanti. Met de inzet van vele vrijwilligers kwamen in 2001 het bestaande clubgebouw en kleedkamers tot stand.

In gesprekken met de gemeente over het oplossen van het capaciteitsprobleem, kwam naar voren dat de gemeente de Voorwaarts-locatie wilde bestemmen voor woningbouw. Er startte een haalbaarheidsonderzoek om de vereniging te verplaatsen naar de Zuiderlaan. De onderhandelingen die daarop volgden, resulteerden in een voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad om Voorwaarts niet te verplaatsen. Voorwaarts kan zeker tot 2025 aan De Laene blijven.

Lees hier meer over de historie van de voetbal.

Beach

In seizoen 2012 werd het prachtige beachcourt op Sportpark de Laene gerealiseerd en voor het eerst in gebruik genomen. De beachvelden ontvingen de hoogst mogelijke classificatie van de Nevobo (Nederlandse Volleybal Bond), iets waar wij zeer trots op zijn! Na twee jaar ervaring op doen is in 2014 besloten om een aparte afdeling Beachsport te formeren binnen Omni Voorwaarts.

Sinds 2013 is het mogelijk om beachsportlid te worden en een beachveld te reserveren. Naast beachhandbal en beachvolleybal is er in 2015 een start gemaakt met het aanbieden van BeachFit, bootcamp op het strand van Twello. In 2016 werd het Beachtennis geïntroduceerd.  Door het groeiende aantal leden blijft Beachsport Voorwaarts haar aanbod in beachsporten ieder jaar uitbreiden.

Handbal

In de oorlogsjaren werd er al gesproken over handbalsport in Duistervoorde, maar het duurde nog tot 1965 voordat de afdeling handbal werd opgericht. Er werd op verschillende locaties gespeeld en de omstandigheden waren verre van ideaal. De opening van sporthal Jachtlust bood ook voor de afdeling handbal meer en betere mogelijkheden. De positieve ontwikkelingen binnen de afdeling handbal hebben er voor gezorgd dat de vereniging een interessante partner is om mee samen te werken.

Volleybal

De eerste volleybalactiviteiten vonden plaats in 1957. De trainingen vonden plaats in de voormalige Martinusschool en het huidige AOC. De echte ledengroei kwam toen sporthal Jachtlust geopend werd en de faciliteiten beduidend beter werden. De afdeling volleybal ontwikkelt zich steeds verder en het ledenaantal groeit nog steeds. Voormalig jeugdspeler Robert Horstink heeft internationaal carrière gemaakt. Hij speelde jaren in Italië in de zwaarste competitie van Europa en was een vaste waarde in het Nederlands team. Het internationale Vier Hofsteden Toernooi heeft een belangrijke plek verworven in Twello en ver daarbuiten.

Ontspanningscommissie

De eerste nieuwjaarsbijeenkomst in 1977 vormde min of meer de aanleiding voor het ontstaan van de Ontspanningscommissie. Gezelligheid en saamhorigheid staan hoog in het vaandel. Activiteiten zoals de potgrondactie, kaartmiddagen, fietstocht en sportfeesten zijn nog steeds een groot succes. De commissie ontwikkelt zich steeds verder en speelt een belangrijke rol bij veel activiteiten.

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan