Historie

In mei 1934 kwamen Johan Hoogeslag, Antoon en Theo Driessen en een aantal buurjongens op het idee om een voetbalclub in Duistervoorde op te richten. Veel voetballers hadden er genoeg van om steeds naar Bussloo te moeten fietsen om te kunnen voetballen. In R.K.-verband was dit in Twello niet mogelijk. Dus bood de oprichting van een R.K. voetbalclub in Twello uitkomst. De oprichtingsvergadering van de R.K. Voetbalvereeniging Voorwaarts was op 14 mei 1934. Bij deze vergadering waren destijds 14 leden aanwezig en werd de contributie vastgesteld op 15 cent. De eerste wedstrijd werd gespeeld op een terrein naast de Wetering achter Jachtlust. Dit terrein werd gehuurd van boer Horstink die door de week de koeien op dit weiland liet grazen. De kleedkamer was een achterzaaltje van het stamcafé De Harmonie in het centrum van het dorp. De tegenstanders waren in die tijd uitsluitend Katholieke verenigingen.
Na enkele jaren vertrok Voorwaarts naar een terrein op het Molenveld omdat de bond het veld aan de Wetering had afgekeurd. Kleedgelegenheid was in Het Patronaat met wasgelegenheid buiten met een paar emmers water.

De overgang naar De Laene was een grote stap vooruit. Het kerkbestuur riep als eigenaar van de grond een sportterreincommissie in het leven die zorgde voor de aanleg en het financiële gedeelte. Om het geheel te kunnen betalen, werden er elk jaar sportfeesten en een kermis georganiseerd.  Het onderhoud van de grasmat was een groot probleem, vooral het maaien. Een oplossing werd gevonden in het inhuren van een kudde schapen, inclusief herder.
Na onenigheid met het kerkbestuur en de sportcommissie werd besloten om een ander veld te huren, tussen de Molendwarsstraat en de spoorlijn, waar nu het industrieterrein is. Hier kwamen een kleedkamer en een provisorische waterleiding tot stand.

Intussen groeide het ledenaantal van Voorwaarts gestaag en keerde de vereniging terug op de oude stek aan De Laene. Het veld aan de Molendwarsstraat bleef nog geruime tijd in gebruik. Er werden plannen gemaakt voor een kantine, de bestaande kleedkamers werden uitgebreid en er kwamen verwarming en douches. Toch was er nog steeds maar één speelveld en een trainingsveldje met een schamele verlichting. Toen de gemeente wat meer ging doen voor de sport, kreeg Voorwaarts de beschikking over een tweede veld op De Veldjes, samen met Avanti.
Met de inzet van vele vrijwilligers kwamen in 2001 het bestaande clubgebouw en kleedkamers tot stand.

In onderstaande documenten, opgesteld door Jan Klunder in 2014, is meer informatie te vinden:

Geschiedenis voetbal

Sportieve hoogtepunten voetbal

Sponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan