Lidmaatschap

Lidmaatschap

Hier vind je informatie over lidmaatschap, contributiegelden en verzekeringen. Ben je er over uit dat je lid wil worden van Voorwaarts, schrijf je dan hier in. Heb je een vraag, dan kun je via de mail contact opnemen met onze ledenadministratie ledenadm.voetbal@gmail.com

Voetballende leden

Voetballende leden worden zowel qua contributie als sportief gezien ingedeeld in leeftijdsgroepen.

Team Categorie Leeftijd
Senioren 19 jaar en ouder
J/M019 Junioren 17 en 18 jaar
J/M017 Junioren 15 en 16 jaar
J/M015 Junioren 13 en 14 jaar
J/M012+13 Pupillen 11 en 12 jaar
J/M010+11 Pupillen 9 en 10 jaar
J/M08+09 Pupillen 6 t/m 8 jaar
Mini pupillen Mini League 5 en 6 jaar
Mini pupillen Instroom 4 en 5 jaar

Niet sportende leden

Elftalbegeleiders

Het is vanzelfsprekend dat spelende leden lid zijn van Voorwaarts en de KNVB. Conform de richtlijnen van de KNVB dienen ook vrijwilligers lid te zijn van de KNVB. Het bestuur ziet toe op naleving van deze richtlijn om formele redenen zoals bestuursaansprakelijkheid en verzekeringstechnische aspecten. Alle vrijwilligers dienen lid te zijn van Voorwaarts en van de KNVB.

Deze leden hebben het genot van de volgende faciliteiten:

Meetrainen van niet-leden

Om verzekeringstechnische redenen is het niet toegestaan dat toekomstige nieuwe leden één of enkele keren mee te laten trainen zonder eerst lid te zijn van Voorwaarts, en dus het inschrijfformulier te hebben ingeleverd. Aspirant leden en ouders van nieuwe leden kunnen bij inschrijving aangeven dat het om een proefperiode gaat. Mocht, met name bij de jongste jeugd, het voetbal uiteindelijk toch niet bevallen, dan doen we niet moeilijk en maken het lidmaatschap weer ongedaan.

Mocht er zich een incident voordoen dan bent u altijd secundair gedekt door de KNVB verzekeringen.

Niet gerechtigde spelers

Wij willen een ieder er op wijzen dat het NIET is toegestaan om ongerechtigde spelers op te stellen. Dit geldt voor zowel officiële en bindende wedstrijden, evenals ook oefenwedstrijden en toernooien.

Niet gerechtigde spelers zijn:

  1. Spelers die (nog) geen lid zijn van Voorwaarts
  2. Spelers die door een KNVB schorsing uitgesloten zijn van het spelen van wedstrijden
  3. Spelers die door een Voorwaarts schorsing uitgesloten zijn van het spelen van wedstrijden

In voorkomend geval zal het bestuur disciplinaire maatregelen treffen. Boetes gegeven door de KNVB zijn voor rekening van direct betrokkene(n).

Contributies

De contributiebedragen die je betaalt als lid van de afdeling voetbal vind je hier. Deze worden per kwartaal via een automatische incasso geïnd. Deze bedragen worden ieder jaar vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering.

N.B. Voor kinderen die behoren tot de mini pupillen geldt dat ze 3 maanden op proef kunnen. Besluiten ze binnen 3 maand dat ze (nog) niet bij voetbal willen, dan hoeft u geen contributie te betalen. Eventueel betaalde contributie krijgt u dan terug.

Ledenadministratie

Opzeggingen dienen voor 1 juni van het lopende contributiejaar schriftelijk, bij voorkeur met reden, bij de ledenadministratie te worden ingediend. Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni. Zeg je na 1 juni op dan ben je weer voor een heel seizoen lid.

LET OP: het is niet nodig om op te zeggen als je overgaat naar een andere afdeling binnen S.V. Voorwaarts. Laat het onze ledenadministratie weten, dan regelen zij de overschrijving. 

Ledenadministratie Voorwaarts Voetbal / Brigitta Teering
Email: ledenadm.voetbal@gmail.com

Verzekeringen

Wil je weten hoe het met de verzekering is geregeld, lees dan alles hier over verzekeringen.

Sponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan