Supportersclub

Welkom bij supportersclub van de afdeling voetbal van Voorwaarts. Het doel van de supportersclub is enerzijds het stimuleren van de prestaties van het eerste elftal en anderzijds het vergroten van de betrokkenheid van de supporters bij dat eerste elftal. Om dat doel te bereiken betalen de leden van de supportersclub € 3,- per gewonnen wedstrijd met een minimum bedrag van € 21,– per seizoen (bankrekening nummer is: NL72 RBRB 0983417911). De supportersclub zorgt o.a. voor het programmablad bij de thuiswedstrijden.

Historie

De gedachte voor het oprichten van een sponsorclub ontstaat gedurende het seizoen 1989/1990. Doelstelling was om medio september 1990 50 leden te hebben. Op 9 september 1990, tijdens de eerste thuiswedstrijd van Voorwaarts 1,  stopt de inschrijving en wordt er formeel gestart met de supportersclub. Dit wordt formeel gezien als oprichtingsdatum.
Initiatiefnemer voor het oprichten van de sponsorclub is Hans Deten, hij ging tevens als voorzitter fungeren. Leden die de eerste jaren een belangrijke rol hadden in de sponsorclub waren o.a. Joop Linthorst, Martin Timmermans, Eric Klein Swormink, Hans Haagen, John Ysseldijk en Ben Huis in ’t Veld.

Het was een tijdperk waarin computers nog niet in ieder gezin beschikbaar waren. De eerste programmaboekjes werden gemaakt door Eric Klein Swormink. Hij moest één keer in de twee weken op donderdagavond eerder naar huis om het programmaboekje te typen en later met „knippen en plakken”  in elkaar te zetten. De opmaak werd toen nog gemaakt in WordPerfect bij de zus van Eric thuis. De programmaboekjes werden veelal op zaterdagochtend in een kopieerwinkel in Deventer geprint. Er werd toen gewerkt met fl. 5 en fl. 10 leden. Bij uitwedstrijden konden de tientjes leden hun pasje inleveren bij de kassa en kregen zodoende gratis entree. Veel bekende Voorwaarts-leden hebben in de afgelopen jaren een steentje bijgedragen om de supportersclub uit te laten groeien tot wat ze vandaag de dag is. John Ysseldijk, Jan Klunder, Rinus Hoogeslag, Freddy Beekhuis (allen ex voorzitters), Michiel Gerrritsen, Jeroen Spanjers, Luuk Berends, Ria Pol, René Berendsen, Harry van Gurp, Jan Timmermans, Geert Horstink, André van Niel, Cor Roerdink, Gerard Kok, Martin Mulder en Henri Boerkamp.

Historische gegevens (met dank aan Voorwaarts-archivaris Jan Klunder)

-9 september 1990: 50 leden en formele oprichting supportersclub
-medio september 1991: 80 leden
-medio januari 1992: 95 leden
-23 augustus 1992: 102 leden en eerste presentatiemiddag
-medio maart 1999: 77 leden en actie tot ledenwerving
-medio maart 1999: naam van sponsorclub wordt gewijzigd in supportersclub
-eind april 1999: 100e lid (Henk van Gurp)
-medio september 1999: 150e lid (Frans Scholten)
-februari 2000: 200e lid (Sylvan Tijhuis)

Doelstelling supportersclub

Het doel van de supportersclub is het moreel en financieel ondersteunen van de hoofdselectie van Voorwaarts. Daarnaast organiseert de supportersclub activiteiten voor haar leden om zodoende de binding tussen tussen haar leden en hoofdselectie te optimaliseren. De supportersclub draagt bij aan het positief naar buiten brengen van Voorwaarts als voetbalclub.

De inkomsten bestaan uit:
• contributie van de leden
• lotenverkoop en verloting na afloop van thuiswedstrijden Voorwaarts 1

Waar worden de gelden aan besteed?

De supportersclub is ook een club van vrienden, die activiteiten ontplooit ten behoeve van de leden, zoals o.m. hierboven omschreven. Maar eerst en vooral bekostigen we nuttige (noodzakelijke) zaken t.b.v. ons 1e elftal. Rechtstreekse betaling aan spelers valt niet in het beleidsplan van Voorwaarts, m.a.w. alle gelden komen ten goede aan het collectief. U moet hierbij denken aan:

Voordelen van de leden

Plaats in de organisatie

Bestuursleden

Erik Pereboom

Erik Pereboom

Voorzitter
Gerard Kok

Gerard Kok

Penningmeester
Henri Boerkamp

Henri Boerkamp

Redactie Supportersblad
Johan Schutte

Johan Schutte

Organisatie activiteiten
Martin Mulder

Martin Mulder

Organisatie activiteiten
Jaqueline Hoogeslag

Jaqueline Hoogeslag

Notuliste

Sponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan