Contributies

Contributies

Als amateurvereniging is Voorwaarts sterk afhankelijk van de financiële bijdrage van haar leden. Toch streven we er naar de contributie zo laag mogelijk te houden.

Groep Leeftijd Jaarbedrag Per kwartaal
Senioren 19 jaar e.o. € 223,- € 55,75
Senioren gedeeltelijk 19 jaar e.o. € 98,- € 24,50
Senioren 7 tegen 7 35 / 45+ € 126,- € 31,50
Senioren 7 tegen 7 reeds lid 35 / 45+ € 71,-  17,75
Walking Football 60+ € 120,- € 30,-
Junioren (abc) 13 t/m 18 jaar € 166,- € 41,50
Senioren recreatief (alleen trainen) € 95,- € 23,75
Vrouwen voetbal 7 vs 7 (trainen + competitie) € 126,- € 31,50
Junioren gedeeltelijk 13 t/m 18 jaar € 76,- € 19,-
Pupillen 6 t/m 12 jaar € 146,- € 36,50
Mini pupillen t/m 5 jaar € 93,- € 23,25
Pupillen (overigen) € 52,- € 13,-
Zaalvoetbal junioren € 168,- € 42,-
Zaalvoetbal senioren € 194,- € 48,50
Zaal/veld junioren € 250,- € 62,50
Zaal/veld senioren € 308,- € 77,-
Niet spelend lid Volwassenen € 71,- € 17,75,-
Ondersteunend lid Volwassenen € 58,- € 14,50
Bestuur / leiding Volwassenen € 32,- € 8,-
Algemene diensten Volwassenen € 32,- € 8,-
Toeslag acceptgiro voor elke afdeling € 3,-
Donateur € 55,- € 13,75

* Geupdate: 1 juli 2023.

Enkele bijzonderheden:

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds (JSF) creëert sportkansen voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen, met als motto: ‘Alle kinderen moeten kunnen sporten’.

De gemeente Voorst onderschrijft deze doelstelling en is tot 2021 aangesloten bij het JSF. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het JSF moet er worden voldaan aan de volgende spelregels:

Voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar waarvan de ouders de contributie niet kunnen betalen;

Zie ook: https://voorstactief.nl/jeugdsportfonds

Hoe een aanvraag indienen?
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij het JSF. Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair of het lokale aanspreekpunt. Dit is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, huisarts of bijvoorbeeld een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen ook zelf een aanvraag indienen maar mogen de verzamelde gegevens ook doorgeven aan het lokale aanspreekpunt Robert Horstink, die dan de aanvraag indient.

Aan de slag
Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van JSF, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de trainingen en/of wedstrijden laat gaan.

Lokaal aanspreekpunt voor JSF
Voor informatie over het JSF of om direct een aanvraag te doen, kunt u contact opnemen met het lokale aanspreekpunt voor JSF in de gemeente Voorst, Robert Horstink: r.horstink@voorst.nl of 06 – 50 43 86 59.

Bijdrage contributie door de Gemeente Voorst
De gemeente Voorst vindt het van belang dat haar burgers actief sporten. Ouders/verzorgers van kinderen binnen de Gemeente Voorst kunnen een beroep doen op LgAV indien zij bepaalde voorzieningen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

De stichting operationeel voor leerlingen van 4-18 jaar van het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs. leergeldapeldoornvoorst@live.nl.

Sponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan