Nieuws

30 mei 2022

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 8 juni

Hierbij nodigen wij de leden vanaf 18 jaar uit voor de Algemene Leden Vergadering (voorjaarsvergadering) op woensdag 8 juni 2022 om 20:00 uur in het clubgebouw aan de Laene. 

Agenda

  1. Opening
  2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen Algemene Leden Vergadering van 17 november 2021
  4. Begroting 2022-2023
  5. Vaststellen contributie seizoen 2022-2023
  6. Nieuwe bestuursleden en rooster van aftreden
  7. Stand van zaken Algemeen (o.a. domeinen, afdeling Beach, denktank/projectgroep)
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Aanmelden is niet nodig.

Gerelateerd Nieuws

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan