Nieuws

10 mei 2023

Uitnodiging ALV (voorjaar) woensdag 31 mei 2023

Hierbij nodigen we de leden vanaf 18 jaar uit voor de Algemene Leden Vergadering (voorjaarsvergadering) op woensdagavond 31 mei 2023 om 20.00 uur in het clubgebouw aan de Laene. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Er staan belangrijke onderwerpen op de agenda als het gaat om de toekomst van onze vereniging. Daarom hopen we van harte dat vele leden, vanuit alle afdelingen, de moeite nemen om de ledenvergadering bij te wonen en met ons mee te denken.

Agenda

 1. Opening
 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring
  1. Notulen Algemene Leden Vergadering van 23-11-2022
 4. Cijfers (begroting 2023-2024)
  1. Contributie
 5. Algemene zaken
  1. Accommodatie(s) + clubgebouw
  2. Veilig sporten
  3. Vrijwilligersbeleid
  4. Clubkleding
 6. Rooster van aftreden
  1. Voorstel tot nieuw lid accommodatiezaken: Dennis Klein Koerkamp
 7. Voorstel tot benoemen van de heer K. Scholten tot erelid
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

De notulen van de najaarsvergadering d.d. 23 november 2022 liggen vanaf 19.30 uur in het clubgebouw ter inzage.

Praktisch

Wij vragen je bij binnenkomst de presentielijst te tekenen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Vragen

Eventuele vragen kunnen van tevoren worden gemaild naar info@voorwaartstwello.nl.

Gerelateerd Nieuws

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan