Nieuws

9 september 2020

Corona vraagt om onze aandacht

Helaas is corona nog steeds dagelijks het onderwerp van gesprek. Ook bij de bestuurders en commissies van Voorwaarts. Er is een protocol opgesteld voor iedereen die het sportcomplex aan de Laene betreedt, maar daar zijn we er niet mee. We moeten toezicht houden, de regels bijstellen als de overheid de richtlijnen aanpast of als het in de praktijk anders/niet werkt en bovenal veel overleggen met elkaar.

Extra voorzieningen

Afgelopen weken zijn er extra voorzieningen getroffen waar we jullie graag van op de hoogte willen brengen:

  • Rondom de velden zijn er gele stippen geplaatst; dit helpt de toeschouwers om de 1,5 meter te verduidelijken
  • Er is buiten een verkooppunt voor koffie/thee geplaatst om de drukte in de sportkantine te beperken; deze zal met name gebruikt worden als er veel thuiswedstrijden zijn
  • Er zijn op diverse plaatsen borden gezet met ‘Houd 1,5 meter afstand’
  • Er is een banner ontworpen met de regels voor in de kantine; deze wordt binnenkort geplaatst
  • Er zijn toezichthouders aanwezig
  • Maximaal aantal toeschouwers (250) bij thuiswedstrijden van Voorwaarts 1:
    https://www.voorwaartstwello.nl/voetbal/nieuws/beperkt-publiek/

Bezoek sportkantine

In de sportkantine is registratie verplicht. Er zijn binnen maximaal 60 zitplaatsen op 1,5 meter beschikbaar. Tevens zijn er 32 zitplaatsen op het terras. Hierbij houden we ons aan de horeca-richtlijnen: zitten=verplicht en vol=vol.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het coronavirus onder controle houden is een zaak van ons allen. Als verenigingsbestuur proberen wij dat zo goed mogelijk vorm te geven via protocollen en genoemde voorzieningen voor een ieders gezondheid. Maar het vraagt ook iets van de mensen die op ons sportcomplex aanwezig zijn. Nogmaals doen wij het nadrukkelijke verzoek: houd je aan de regels, gebruik je gezonde verstand en respecteer de aanwijzingen van de toezichthouders. Dit voorkomt dat we straks boetes uitgedeeld krijgen of e.e.a. weer terug moeten draaien.

Ingezonden bericht

Om te schetsen hoe het soms in de praktijk gaat, heeft één van de toezichthouders het onderstaande bericht ingestuurd. Dit bericht (recht uit het Voorwaarts-hart) willen we graag met jullie delen:

SNAP ER NIETS VAN

Allerbeste Voorwaarts-leden (18+) en supporters. 

Dit stukje schrijf ik naar aanleiding van de wedstrijd van Voorwaarts 1 van afgelopen zondag. Omdat wij te maken hebben met corona is er door de kantinecommissie sinds maart keihard gewerkt om alles coronavrij te maken. Ik weet wel dat iedereen de regels niet precies kent maar als dat netjes wordt uitgelegd en je draait je om (soms 2 à 3 keer) en men staat of zit weer pal naast elkaar word je wel een beetje moedeloos. Ik snap en begrijp dat men een beetje coronamoe is maar doe het dan voor je ouders, grootouders, buurman, enz.
En…. als we controle krijgen wie betaalt dan de boete van € 4.000?
Ik ben niet iemand die snel zal zeggen ‘ik stop ermee’ want ik vind deze hobby veel te mooi, maar als we geen rekening met elkaar en onze mooie club kunnen houden, tsja…… 

Groet Kees.

Gerelateerd Nieuws

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan