Nieuws

25 maart 2020

Bericht aan alle leden en vrijwilligers i.v.m. corona

Twello, 24 maart 2020.
Beste leden en vrijwilligers van Voorwaarts,

Het Coronavirus heeft in de wereld, Nederland, Gemeente Voorst en bij Voorwaarts veel veranderd. We zijn nu ruim een week verder, al lijkt het veel langer. Het nieuws maar ook de maatregelen vanuit de overheid volgen elkaar in rap tempo op. Als bestuur hebben we in navolging hierop reeds de nodige maatregelen getroffen. Alle lessen, trainingen en activiteiten zijn op dit moment afgelast. Onze accommodaties zijn gesloten.

In ieder gezin zal de situatie anders zijn, dat realiseren wij ons erg goed. Is iedereen gezond? Hoe gaat het met ouders? Grootouders? Hoe lang gaat dit duren? Niemand weet het precies. Wij als bestuur geven ook gehoor aan de oproep om thuis te blijven en overleggen digitaal met elkaar. En nu dus ook met jullie.

Als vereniging zijn we er de afgelopen jaren (gelukkig) in geslaagd om te groeien met als resultaat dat we financieel gezond zijn. Daarom hebben we nu ‘wat spek op de botten’. En dat hebben we wellicht in de komende tijd hard nodig. In de media lees je ook andere berichten van verenigingen die hun hoofd niet boven water kunnen houden. We hebben allemaal te maken met het feit dat er niet gesport kan worden maar zeker ook dat er geen inkomsten vanuit de horeca binnen komen. Ook onze jaarlijkse festiviteiten, waar we als Voorwaarts leden altijd zo van genieten, stonden al even op de tocht. Met de aanscherping van de maatregel dat samenkomsten tot 1 juni verboden zijn, hebben we dan ook moeten besluiten dat deze niet doorgaan. In ieder geval de geplande activiteiten tot en met het Vierhofsteden Toernooi op 5/6 juni 2020. Daarnaast vinden we het niet verantwoord om onze vrijwilligers op pad te laten gaan voor het bezorgen van potgrond, dus ook deze actie waar we ieder jaar een mooi extra zakcentje mee ophalen is afgeblazen. Dit alles samen kan niet anders dan een financiële weerslag hebben op onze vereniging.

We willen nu nog niet op de zaken vooruit lopen maar we houden wel onze adem in. Wat staat ons nog te wachten? Als algemeen bestuur proberen we de belangen van de vereniging zo goed mogelijk te dienen. Daarbij moeten we ons gezond verstand gebruiken omdat onze financiële buffer natuurlijk niet oneindig is. Zo hebben we bijvoorbeeld een flinke metamorfose van ons clubgebouw op de planning staan. Zeker als over een aantal weken blijkt dat de Corona-crisis voortduurt en (nog) diepere sporen na laat, gaan we nu niet zo’n groot bedrag uitgeven. Uitstellen lijkt dan logischer. Want wat gaat er gebeuren op het gebied van sponsoring? En hoe gaat het met de contributies? We hebben ons spaargeld dan wellicht nodig om alle afdelingen te faciliteren.

Een ander financieel issue speelt al enige tijd bij de afdeling Handbal. Deze afdeling staat op dit moment extra onder druk. Dit seizoen zal eindigen met een fors begrotingstekort door de vele (financiële) verplichtingen welke eredivisie spelen met zich meebrengt. En volgend seizoen wordt dit waarschijnlijk nog groter als we geen (hele) grote sponsor vinden. Het Handbal-bestuur heeft de afgelopen maanden keihard gewerkt om te zoeken naar oplossingen hoe Dames 1 volgend seizoen op hoog niveau kan blijven spelen. Zelfs zonder Corona zou uitkomen in de eredivisie -maar ook in de eerste divisie- een enorme, wellicht onverantwoorde, uitdaging zijn. We gaan er de komende weken alles aan doen om ook hierin een weloverwogen besluit te nemen, hoe lastig ook.

Met dit bericht willen we jullie laten weten dat we volop schakelen met elkaar, met de afdelingsbesturen en de leden en dat we komen met passende maatregelen als dat nodig mocht zijn. Via de website willen we jullie op de hoogte houden en natuurlijk zijn we ook voor vragen/opmerkingen bereikbaar via de mail.

Tot slot hebben we -naast dat wij onze verantwoordelijkheid nemen- ook nog een dringende oproep aan jullie. Ondanks dat we onze accommodatie aan de Laene af hebben gesloten, zien we regelmatig dat groepjes jongeren over het hek klimmen. We doen ons best om het te bewaken, maar zijn geen “handhavers”. Ouders, willen jullie hierop ook toezien?

Met elkaar zullen we gehoor moeten geven aan de maatregelen die de overheid ons oplegt. Bij Voorwaarts staan we bekend om onze saamhorigheid en verbondenheid. Helaas op dit moment niet in levende lijve maar ook op (1,5 meter) afstand kunnen we op elkaar letten en voor elkaar zorgen. Laten we dat doen! Samen zijn we sterk en zeker als vereniging. Voor nu wensen wij iedereen veel sterkte toe en een goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,
mede namens de voorzitters van de sportafdelingen,

Algemeen Bestuur | S.V. Voorwaarts

 

N.B. Ben je lid of vrijwilliger en heb je dit bericht niet persoonlijk via je mail ontvangen? Check dan bij de ledenadministratie van je afdeling of je (juiste) emailadres bij ons bekend is.

Gerelateerd Nieuws

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan