Nieuws

4 april 2020

Inning contributie 4e kwartaal

Beste leden van Voorwaarts,

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet besloten alle coronamaatregelen in Nederland te verlengen. In de week voor 28 april 2020 beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. De sportaccommodaties blijven dus dicht tot en met 28 april 2020 en zoals reeds eerder gemeld zijn bijeenkomsten tot 1 juni verboden.

Inning contributies 4e kwartaal

Vanuit de landelijke organisaties en de gemeente Voorst krijgen we als bestuur het advies om de contributies ‘gewoon’ door te laten lopen. Het argument is dat de meeste kosten over het huidige seizoen al zijn gemaakt. De contributie bij Voorwaarts is gebaseerd op een jaarlidmaatschap (seizoen juli 2019 – juni 2020). En daarbij zijn de contributies een belangrijk deel van de inkomsten die in de begroting zijn meegenomen. Als we deze gelden (het laatste kwartaal) niet meer innen, kunnen de kosten waarschijnlijk niet meer gedekt worden. Om deze reden gaan we volgende week de contributies innen.

Samen de schade proberen te beperken

In samenwerking met de afdelingsbesturen zijn we alert op hulp, compensaties en noodvoorzieningen van of door de overheid, sportbonden, etc. waar we als vereniging recht op hebben. We proberen hiermee de negatieve financiële consequenties van de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. Verder onderzoeken we op de achtergrond of er acties en/of evenementen zijn die we op een gegeven moment toch (nog) kunnen organiseren. De vereniging zijn we samen, daarom vragen we hierbij ook om uw steun.

Uitkomst resultaat 2019-2020 in ALV najaar

Na afloop van dit seizoen zullen we zien hoe we financieel per afdeling en als vereniging gaan uitkomen. Dat zal naar verwachting in de maand augustus/september mogelijk zijn. We hopen dat de bondscontributies, zaalhuren en andere kosten lager uitvallen, maar dat kunnen we pas achteraf definitief vaststellen. Zeker is dat de kantineomzet fors lager zal zijn door het wegvallen van alle activiteiten op het complex en het afgelasten van de sportfeesten in deze periode. De definitieve uitkomsten delen we tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) in het najaar.

Mochten er n.a.v. het bovenstaande vragen zijn, neem dan contact op met de penningmeester van je afdeling. Voor nu wensen we iedereen veel gezondheid, sterkte en vertrouwen toe. Er komen ongetwijfeld weer betere tijden, waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
mede namens de voorzitters van de sportafdelingen,

Algemeen Bestuur | S.V. Voorwaarts

Gerelateerd Nieuws

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan