Nieuws

15 mei 2023

(In) goed overleg met de buurt

Tevreden buren

Op 10 mei 2023 hebben wij een overleg met onze buren aan de Kerklaan gehad. Na een aantal jaren was het de hoogste tijd om deze traditie weer op te pakken. Een goede verstandhouding is immers cruciaal voor een club als Voorwaarts. Het was een plezierig overleg waarin we in een open dialoog met onze buren in gesprek zijn gegaan. Het was leuk dat de buren aangaven blij te zijn met onze vereniging als buurman. Specifiek werden daarbij complimenten uitgedeeld aan de werkploeg die het terrein en de omgeving van ons sportcomplex zo netjes weten te houden.

Parkeren

Eén van de onderwerpen was het parkeren. Hierbij werd terecht door de buurt opgemerkt dat het kiss and ride principe in de Kerklaan een storend fenomeen is. Hierbij wordt te vaak in de Kerklaan tussen de bomen geparkeerd wat resulteert in kapotte bermen, gevaarlijke verkeerssituaties en het doet afbreuk aan de monumentale status van deze unieke omgeving rondom de Martinuskerk. Ook ervaren een aantal buren terecht af en toe problemen bij het bereiken van hun eigen woning door geparkeerde auto’s.

Wat te doen?

Alle buren zijn ondanks deze kleine irritaties blij met de bruisende kracht van onze vereniging en genieten van de jonge jeugd op het complex. Dit neemt niet weg dat wij met z’n allen een verantwoordelijkheid hebben om oog te hebben voor onze buren. Hierdoor willen wij onze leden en bezoekers aan ons complex er nogmaals op wijzen dat het parkeren in de daarvoor bestemde plekken bij de kerk of aan de voorzijde van de Kerklaan tegenover Pigika de aangewezen plekken zijn. Ook tijdens de aankomende evenementen zullen we hier aandacht voor vragen. Wij hopen op de medewerking van iedereen.

Alvast bedankt!
Algemeen Bestuur

Gerelateerd Nieuws

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan