Nieuws

25 april 2024

Uitnodiging ALV (voorjaar) 29 mei 2024

Hierbij nodigen we de leden vanaf 18 jaar uit voor de Algemene Leden Vergadering (voorjaarsvergadering) op woensdagavond 29 mei 2024 om 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Laene. Leden jonger dan 18 jaar mogen zich laten vertegenwoordigen door hun ouder/verzorger.

Er staan belangrijke onderwerpen op de agenda als het gaat om de toekomst van onze vereniging. Iets dat al onze afdelingen aangaat. Daarom hopen we van harte dat vele leden de moeite nemen om de ledenvergadering bij te wonen en met ons mee te denken.

Agenda

1. Opening

2. Bestuur mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen Algemene Leden Vergadering van 11 oktober 2023

4. Rondje langs de afdelingen

5. Rooster van aftreden
5.1. Nieuwe organisatiestructuur
5.2. Aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid domein Sport (Wilco Huisman) en domein Markt (Marike Smit).
5.3. Voorstel toetreden bestuurslid aspirant Penningmeester (Martijn Bouwmeester) en domein Sponsoring & Acties (Susanne Mensink)

6. Begroting 2024-2025

7. Algemene zaken
7.1. Accommodatie(s) + clubgebouw
7.2. Vrijwilligersbeleid
7.3. Voordragen Ria Bonekamp als lid van verdiensten, (Gymnastiek)

8. Rondvraag

9. Sluiting

Praktisch

De notulen van de voorjaarsvergadering d.d. 11 oktober 2023 en begroting 2024-2025 liggen vanaf 19.30 uur in het clubgebouw ter inzage. Wij vragen je bij binnenkomst de presentielijst te tekenen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Vragen

Eventuele vragen kunnen van tevoren worden gemaild naar info@voorwaartstwello.nl

Gerelateerd Nieuws

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan