Nieuws

16 januari 2022

De volleybaltrainingen gaan weer van start

Afgelopen vrijdag is op de persconferentie bekend gemaakt dat per 15 januari er weer getraind mag
worden in groepsverband, binnen en buiten, door jeugd en senioren, zonder eindtijd. Helaas ligt de
competitie voorlopig nog stil, maar we hopen dat dit ook op korte termijn weer mogelijk is. Een nieuw
weegmoment volgt op dinsdag 25 januari.

Voor onze afdeling volleybal betekent dat de trainingen vanaf a.s. maandag 17 januari worden hervat
volgens het oorspronkelijke rooster van seizoen 2021 – 2022. Wel zijn er aan het sporten een aantal regels
verbonden:

 • Basisregels: We vragen iedereen om alle RIVM richtlijnen in acht te nemen en zich te houden aan de basisregels:
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek aan de sportlocatie
  • Schud geen handen
  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar, behalve tijdens het sporten.
 • Mondkapjes: Draag binnen, tenzij je aan het sporten bent, een mondkapje. Voor buiten geldt het advies om deze te dragen wanneer er geen 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden kan worden.
 • Coronatoegangsbewijs: Voor binnensport is een coronatoegangsbewijs voor 18 jaar en ouder verplicht. De verantwoordelijkheid voor het checken van het coronatoegangsbewijs ligt bij de (senioren) teams zelf. Wijs hier bijvoorbeeld gezamenlijk één verantwoordelijke voor aan. Het coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor:
  • Vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde personen als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.
  • Afhaal bij sportkantines.
 • Wedstrijden: Helaas is het nog niet mogelijk om de competitie ter herstarten. Wel kunnen er onderlinge wedstrijden op de club gespeeld worden, door jeugd en senioren. We hopen zo spoedig mogelijk van de Nevobo te vernemen hoe ze de competitie willen gaan hervatten. We houden jullie hiervan op de hoogte.
 • Publiek: Toeschouwers zijn niet toegestaan, niet bij trainingen en niet bij onderlinge wedstrijden op de club.
 • Kleedkamers, toiletten en douchen: Hier kun je gewoon gebruik van maken.
 • Kantine: Voor sportkantines gelden de regels zoals die voor de horeca gelden. De kantine zal voorlopig gesloten blijven.
 • Quarantaine: De quarantaineregels zijn ook aangepast. Iedereen met een boosterprik van minimaal een week oud of wie korter dan acht weken geleden corona heeft gehad, hoeft niet in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon.

De laatste corona update is tevens gepubliceerd op www.voorwaartstwello.nl. Mochten er nog vragen zijn,
dan horen wij dat uiteraard graag.

Hopelijk gaan we nu alleen nog maar de goede kant op! We wensen iedereen weer veel (sport) plezier met
het hervatten van de trainingen.

Volleybalbestuur
Voorwaarts Twello

Gerelateerd Nieuws

Sponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan