Nieuws

24 mei 2020

Van het volleybalbestuur

En zo kwam er een abrupt einde aan het volleybalseizoen 2019-2020. En zo proberen we met elkaar de nieuwe 1,5 meter samenleving op te zetten. En zo proberen wij als bestuur en commissies ons klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Dit gebeurt allemaal tussen het thuiswerken, geven van thuisonderwijs en alle online meetings door. Wat is er in de afgelopen maanden veel werk verzet. Wat is er op de achtergrond hard gewerkt door bestuur en commissies. We proberen voor nu de balans op te maken.

Abrupt einde volleybalseizoen

Half maart heeft de NeVoBo besloten de competitie 2019-2020 stil te zetten. Op dat moment nog tijdelijk, al snel werd duidelijk dat dit definitief is. Ook de trainingen werden definitief stilgelegd. En zo kwam er een abrupt en een gek einde aan dit volleybalseizoen. De NeVoBo heeft lang na moeten denken hoe er om gegaan zou worden met de promotie-degradatie regelingen. Uiteindelijk is er gekozen voor (ingewikkelde) berekeningen, wat Voorwaarts niet slecht is uitgekomen. Door deze berekeningen is heren 1 een plekje gestegen op de ranglijst, waardoor het zich heeft gehandhaafd. Elk nadeel heb zijn voordeel zei ooit een bekende voetballer.

Nieuwe trainer dames 1 en meisjes A

In de maanden dat de volleybal stil lag, is de technische commissie enorm druk geweest om een aantal zaken voor het nieuwe volleybalseizoen te organiseren. Ondanks dat er niet “live” vergaderd kon worden, is er bergen werk verzet. Heel blij zijn wij dan ook met de aanstelling van Jan van Uitert als trainer van dames 1 en meisjes A1. Daarnaast zal Jan een prominente plek binnen de technische commissie krijgen en samen met de andere TC-leden een technisch beleid vormgeven, passend bij de Voorwaartscultuur. Wij wensen Jan heel veel plezier en succes en heten hem van harte welkom binnen de Voorwaartsfamilie!

Dameslijn is een puzzel

Aan het begin van dit volleybalseizoen hebben wij een damesteam terug moeten trekken. De zure consequenties krijgen we nu gepresenteerd. Aangezien wij ons dames 2 hebben terug getrokken, maken wij geen aanspraak meer op de plek in de promotieklasse. De TC heeft in samenspraak met het wedstrijdsecretariaat daarom promotie aangevraagd voor alle teams vanaf de tweede klasse. Op die manier hopen wij dat de teams op hun gewenste niveau kunnen gaan spelen. Mocht dit verzoek niet gehonoreerd worden, dan zullen we met een aantal teams helaas een stap terug moeten doen, met als doel z.s.m. weer te promoveren naar de klasses waar ze/ we thuishoren.

Overlijden Gerard Timmer

Op 14 maart bereikte ons het trieste bericht dat Gerard Timmer veel te vroeg is overleden. Gerard heeft de nodige jaren gevolleybald in diverse herenteams. Daarnaast was hij de grote kartrekker van het jeugdkamp van de jeugd. Altijd actie, altijd betrokken bij het spelletje. Namens de afdeling volleybal hebben wij een grote bos bloemen laten bezorgen. Wij hopen dat (nu 2 maanden later), het gezin van Gerard de kracht heeft om dit verlies een plekje te geven.

Contributie 4e kwartaal

Zoals jullie hebben kunnen lezen is ervoor gekozen om de contributie van het 4e kwartaal door te laten lopen. Op dit moment hebben we nog te beperkt zicht op de financiële consequenties binnen de afdeling en de omni. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sponsorinkomsten. Het volleybalbestuur houdt een strikte vinger aan de pols, zodat we wanneer er meer zicht is op de financiële consequenties, concrete vervolgacties kunnen zetten. Uiteraard houden we jullie hiervan op de hoogte.

Vierhofsteden Twellolands 2020 gecanceld

Een nieuwe enthousiaste groep volleyballers was opgestaan om het Vierhofstedetoernooi door te ontwikkelen en te voorzien van nieuwe energie en ideeën. Een geweldig programma werd neergezet, maar helaas gooide ook hier de Coronacrisis roet in het eten.

Maar niet getreurd! De commissie zit niet stil! In het weekend van 5 en 6 juni zal er belangrijk en groot nieuws gepresenteerd worden! Houd alle (social) mediakanalen in de gaten!!!!

CMV weer begonnen met (beach)trainen!

Heel blij zijn we met de mogelijkheid om weer te trainen met de jongste volleyballers! Mede dankzij de afdeling beach zijn de CMV-ers weer volop aan het volleyballen!! Onze dank is dan ook groot richting de afdeling beach!

Op het moment van schrijven zijn we als volleybalbestuur druk bezig om ook voor leden van 13 jaar en ouder de volleybaltrainingen weer op te pakken. Dit zorgt echter voor organisatorische problemen. Op locatie de Laene lijkt er geen mogelijkheid te zijn om ergens op het complex 2 volleybalvelden neer te zetten. Dit maakt dat we buiten het Voorwaartscomplex aan het zoeken zijn naar mogelijkheden. Uiteraard houden we iedereen op de hoogte (of is het inmiddels geregeld).

Blijf gezond!

Er is heel veel gebeurd op de achtergrond zoals je kunt lezen. En dit is zeker niet het enige. De commissies en het volleybalbestuur zijn op de achtergrond druk bezig om alles weer gereed te maken voor een nieuw, hopelijk Cornonavrij, volleybalseizoen. Uiteraard beseffen we ons dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken en hopen ook dat het gesprek gevoerd blijft worden.

Via deze weg willen wij iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd in de afgelopen periode. Bedankt!

Beste volleyballeden: BLIJF GEZOND!!!

Bestuur afdeling volleybal

Gerelateerd Nieuws

Sponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan