Nieuws

17 december 2021

Corona update: geen binnensport

Na de persconferentie van dinsdag 14 december jl. handhaven we het huidige coronaprotocol. Per afdeling is de afgelopen periode een tijdelijk trainingsschema opgesteld om de trainingen veilig te laten verlopen.

Na overleg tussen de afdelingen, waarin we gelijk willen optrekken, merken we dat het heel lastig is één lijn te trekken binnen de vereniging. Dit heeft ook voor een deel te maken met het feit dat de verschillende sportbonden waar we mee te maken hebben niet uniform besluiten/adviseren. We proberen als bestuur een goede afweging te maken als het gaat om het aanbieden van trainingen. Wat is verantwoord als het gaat om in conditie blijven van onze leden als de competitie weer hervat wordt? En dat tegen het licht van de huidige coronamaatregelen vanuit het kabinet. Het belangrijkste is nog altijd de gezondheid van onze leden en vrijwilligers!

Dit alles overwegende, hebben we voor de periode maandag 20 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022, als volgt besloten:

Binnensporten

Vanaf maandag 20 december zal er binnen niet getraind worden. Dit geldt zowel voor de jeugd als voor de senioren. In de eerste week van januari (zodra meer bekend is vanuit de sportbonden en kabinet) zullen we opnieuw bepalen wat we vanaf 8 januari kunnen aanbieden.

Buitensporten

Voor de voetballende leden tot 18 jaar blijft buiten de mogelijkheid om het huidige trainingsschema voort te zetten, al naar gelang behoefte van de trainers/leden. De velden zijn niet beschikbaar op de feestdagen 25/26 december en 1 januari. In de eerste week van januari wordt opnieuw bekeken hoe verder vanaf 8 januari.

Coronaprotocol

Verder vragen we nogmaals aandacht voor de maatregelen die in het protocol vastgelegd zijn. De meest actuele versie vind je hier. Hierbij willen we nog 1 punt extra belichten. De gedeeltelijke lockdown is ingesteld om zo min mogelijk contactmomenten te stimuleren. Om deze reden organiseren we tot nader bericht geen evenementen, bijeenkomsten met grote groepen, (onderlinge) toernooien en oefenwedstrijden. Ook nemen we hieraan geen deel als leden van Voorwaarts.

Laten we met elkaar nog even volhouden om hopelijk in het nieuwe jaar snel weer te kunnen sporten zoals we gewend zijn. Voor nu alvast voor iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2022.

Bestuur SV Voorwaarts

Gerelateerd Nieuws

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan