Nieuws

2 februari 2024

Correctie contributie afdeling voetbal

Bericht voor alle leden van de afdeling Voetbal

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in mei 2023 stelden we de begrotingen en de bijbehorende contributies voor het seizoen 2023/2024 vast. Sinds 2021 hebben we de contributies – mede door corona – gelijk weten te houden. Dit seizoen kunnen we niet anders dan de contributies van alle afdelingen te verhogen omdat we als vereniging te maken hebben met stijgende kosten. Ook is in de ALV besloten de bedragen voor het kledingfonds voor iedere afdeling gelijk te trekken met de uitrol van het nieuwe clubtenue.

Correctie 1e en 2e kwartaal 2023/2024

Door een menselijke vergissing binnen de afdeling Voetbal is de contributieverhoging van 7% niet correct doorgevoerd bij de inning van de eerste kwartalen van dit seizoen. Evenals het bedrag voor het kledingfonds, dat voor actieve voetballeden verhoogd is van 21 naar 28 euro per seizoen.

Wij hechten als vereniging veel waarde aan een gezonde financiële huishouding en het juist doorvoeren van de besluiten uit de ALV. In samenspraak tussen het Algemeen Bestuur en Voetbalbestuur is daarom besloten deze fout te herstellen in de laatste twee kwartalen van 2023/2024, te weten januari 2024 en april 2024. Voor de meeste leden van de afdeling Voetbal betekent dit een correctie van 2 tot circa 4 euro in de laatste twee kwartalen van dit seizoen (afhankelijk van het type lidmaatschap).

Contact

Via deze weg verwachten wij alle leden van de afdeling Voetbal te kunnen informeren. Wij hopen op je begrip en bieden onze excuses aan voor het ongemak. Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Voetbalbestuur en Algemeen Bestuur

Gerelateerd Nieuws

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan