Nieuws

4 december 2021

Corona update: beperkte trainingsmogelijkheden

In navolging op het bericht van afgelopen maandag hebben we deze week achter de schermen veelvuldig afgestemd. Zoals gezegd vinden we het belangrijk dat onze leden in beweging kunnen blijven, maar de gedeeltelijke lockdown is natuurlijk niet voor niets ingesteld. Het reduceren van de contactmomenten om zo het virus terug te dringen is even zo belangrijk. Daarom is nog steeds ons uitgangspunt: alleen trainingen voor 17.00 uur als het veilig kan.

Gelijk optrekken

De berichten van de bonden die van de week binnenkwamen waren niet eensluidend. Binnen de vereniging willen we graag zoveel mogelijk gelijk optrekken, ondanks dat bij de ene afdeling de competitie wel doorgaat en bij de andere niet. Daarom hebben we in overleg besloten de teams/leden die hebben aangegeven voor 17.00 uur te willen trainen hen deze mogelijkheid te bieden, waarbij we voorrang geven aan onze jeugd.

Aanbod trainingen tot aan de kerst

Na een zorgvuldige inventarisatie zijn we gekomen tot een oplossing waarin we elkaar de ruimte geven om alles in goede banen te leiden. Kijk op de pagina van je afdeling voor de praktische invulling hiervan.

Gymnastiek
Handbal
Voetbal
Volleybal

Corona protocol

Als bestuur willen we benadrukken dat het deelnemen aan de trainingen niet verplicht is. Heb je er geen goed gevoel bij om naar onze accommodatie te komen dan begrijpen wij dat. Wel het verzoek dit kenbaar te maken bij de trainer/leider van je team. Verder vragen we nogmaals aandacht voor de maatregelen die in het protocol vastgelegd zijn, met name het afmelden bij klachten en het advies om thuis om te kleden is belangrijk in deze tijd. De meest actuele versie van het protocol vind je op de website.

Laten we met elkaar nog even volhouden om hopelijk in het nieuwe jaar weer fris van start te kunnen gaan.
Bestuur SV Voorwaarts

Gerelateerd Nieuws

Hoofdsponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan