Agenda

22 augustus 2020

Startdag Pupillen JO8 t/m JO13

Datum 22 augustus 2020
Tijd08.30 - 12.30
Locatie Sportcomplex De Laene

Na de aanscherping van de regels hebben wij ons afgevraagd de startdag wel of niet door te laten gaan. Deze keuzes zijn niet altijd makkelijk. Binnen Voorwaarts vinden we een goede voorbereiding van het nieuwe seizoen belangrijk maar gezondheid van een ieder staat natuurlijk voorop! Na overleg met de regiegroep die zich binnen Voorwaarts over de Corona-protocollen buigt, hebben wij besloten de startdag wél door te laten gaan. We zijn er van overtuigd dat wij e.e.a. kunnen organiseren volgens de richtlijnen die op dit moment gelden. Onderstaand nadere informatie over het programma en verzoek om medewerking om deze ochtend veilig te laten verlopen.

We organiseren de startdag buiten op onze sportaccommodatie en hanteren daarbij een eenrichtingsroute. We vragen iedereen op tijd te komen en de ingang bij de grote fietsenstalling te nemen (de hoofdingang is gesloten). Hier vindt de ontvangst en registratie plaats. Ook vragen we hier de handen te desinfecteren.

Ontvangsttijden:
08.30 uur JO8 en JO9
09.50 uur JO10 en JO11
11.10 uur JO12 en JO13

Het programma begint met een toespraak op het veld aan de Kerklaan. Daarna gaan de kinderen lekker een balletje trappen op veld 2 en de ouders/verzorgers gaan richting veld 1 voor het vervolgprogramma. De groep wordt hierbij opgedeeld. Na afloop verlaten alle bezoekers de accommodatie via de achterzijde van de kleedkamers. Hierbij is er de mogelijkheid om langs de kledingcommissie te lopen om kleding te bestellen/halen of ruilen.

-Liefst één ouder/verzorger per kind (maximaal 2), zodat we het aantal bezoekers kunnen beperken
-Houd te allen tijde 1,5 meter afstand
-Volg de aanwijzingen van de organisatie op
-Blijf thuis bij gezondheidsklachten.

Sponsors

Sport legt in ons de basis voor het leven van kinds af aan